Våre tjenester

Utarbeidelse av aksjonærregisteroppgave

Våre tjenester

Aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap, og skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

I desember sender skatteetaten ut en forhåndsutfylt oppgave. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på informasjon fra fjorårets oppgave.

Selskapet som er stiftet i løpet av året vil ikke motta en ferdigutfylt oppgave.

Det er også verdt å huske på at oppgaven må sendes inn selv om selskapet ble avviklet i løpet av rapporteringsåret.

Det er viktig at oppgaven fylles ut på riktig måte, og at det ikke er feil i opplysningene som rapporteres. Feil utfylling av oppgaven kan det ende med feil beskatning av aksjonærer, og kanskje tilleggsskatt.

 

Hvem må levere aksjonærregisteroppgave?

Alle norske aksjeselskap skal rapportere om alle endringer knyttet til aksjene i selskapet.

Hvorfor må det leveres en aksjonærregisteroppgave?

Informasjonen som sendes inn til Skatteetaten brukes til å lage forhåndsutfylte selvangivelser, og gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Aksjonærregisteret skal holdes oppdatert med endringene i blant annet aksjekapital, utbytte, aksjonærer og antall aksjer.

Aksjeoppgaven som Skatteetaten sender ut til aksjonærer er basert på opplysningene som registreres i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding i og med at verdien på aksjene fremkommer i den ferdigutfylte skattemeldingen.

Når må aksjonærregisteroppgaven leveres?

Når det skjer endringer i aksjeselskapet kan oppgaven i utgangspunktet leveres når som helst i løpet av inneværende år. Da er det ikke nødvendig å levere på nytt innen utgangen av januar året etter, så lenge det ikke har skjedd endringer siden sist.

Det er ikke noe i veien for å levere flere ganger, siden det alltid er den sist innsendte oppgaven som vil være gjeldende. Hvis du oppdager at det er levert en oppgave med feil må en ny, rettet oppgave sendes inn så snart som mulig. Det er en god idé å levere oppgaven i god tid før fristen. Da er det tid til å rette eventuelle feil og mangler før aksjeoppgavene produseres.

Etter levering vil du motta en e-post som bekrefter at innsending er godkjent, eller en melding om at oppgaven ikke er godkjent med en tidsfrist for retting i altinn.

Hva skjer hvis fristen ikke overholdes?

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen fristen den 31. januar, eller ikke godkjennes, kan det få konsekvenser for både selskapet og aksjonærene. Skatteetaten krever at det betales tvangsmulkt på et gitt beløp for hver dag som går frem til oppgaven blir levert. For aksjonærregisteroppgaven er satsen et rettsgebyr per dag. Et rettsgebyr for 2022 er kr 1 243,-

Manglende levering får også konsekvenser for private aksjonærer i selskapet. De vil blant annet ikke motta forhåndsutfylte skattepliktige beløp i skattemeldingen, men selv bli ansvarlig for å beregne beløpene.