Revisjon og rådgivning

Derfor er revisoren den ideelle rådgiver

En revisors fremste oppgave er å kontrollere og gå god for bedriftens regnskap, men revisoren kan bistå med langt mer enn bare å kvalitetssikre arbeid som allerede er gjort. En revisor vil også kunne være en god økonomisk rådgiver, og kan komme med innspill på både strategiske og operative områder.

Derfor er revisoren den ideelle rådgiver

Som din revisor ønsker vi å være en proaktiv samarbeidspartner. Vi tror at det beste samarbeidet mellom bedrift og revisor skjer når revisoren bidrar aktivt med å forebygge problemer, heller enn å bare rydde opp i etterkant. Her kan du lese om hvorfor det er ideelt å spørre revisoren din om råd når du står overfor ulike økonomiske problemstillinger.

Revisoren din kjenner deg

De beste økonomiske rådene får du fra noen som kjenner bedriften din, og på dette området har revisoren en ganske unik posisjon. Ideelt sett skal revisoren kunne være en ekstern samarbeidspartner som følger dere over tid. En dyktig revisor vil sette seg godt inn i bedriften din, og ha kjennskap til deres mål, forutsetninger og begrensninger. Dette gir et verdifullt grunnlag for å fungere som rådgiver og beslutningsstøtte. Jo mer aktivt du bruker revisoren når det dukker opp finansielle eller strategiske spørsmål, desto bedre råd vil revisoren kunne gi deg. 

En fordel med å velge Revisorkollegiet er at vi har en stabil base med dyktige revisorer, og at du får én kontaktperson som følger bedriften. Vi er opptatt av god kjemi og dialog mellom bedrift og revisor, fordi vi mener dette er en forutsetning for at revisoren skal kunne fungere som en rådgiver.

Objektiv og uavhengig samtalepartner

Kravet om uavhengighet er også med på å gjøre revisoren til en utmerket rådgiver. Revisoren kan ikke ha noen form for tilknytning til bedriften, utover oppgaven med å utføre revisjonen. Dermed kan du stole på at rådene du får er objektive og kun baserer seg på faglig kompetanse og den inngående kjennskapen til din bedrift. Enten du trenger konkrete råd eller bare vil ha noen å sparre med før du treffer viktige beslutninger, kan revisoren bidra med råd fra en utenforståendes perspektiv og med faglig forankring.

Samtidig er det viktig å være bevisst på at kravet om uavhengighet setter enkelte begrensninger for hva revisoren kan involveres i. For eksempel kan ikke revisoren rådgi på områder de senere er nødt til å ettergå som en del av revisjonen. Vi mener imidlertid ikke at dette skal betraktes som en ulempe – det er heller med på å styrke revisorens integritet og pålitelighet. 

Dette kan revisoren gi deg råd om

Det er bedriftens eiere som velger hvem som skal være deres revisor. Dette gir revisoren fordelen av å ha kort vei til beslutningstakerne i bedriften, samtidig som eierne til enhver tid har tilgang på inngående økonomisk og selskapsrettslig kompetanse. 

Som din revisor svarer vi gjerne på spørsmål og gir råd knyttet til blant annet:

  • årsoppgjør og konsernregnskap
  • skatte- og avgiftsplanlegging
  • oppkjøp og salg 
  • fusjon og fisjon
  • generasjonsskifter

Les mer om skatterådgivning fra Revisorkollegiet her.

Det lønner seg å spørre

Sett fra en bedriftseier eller aksjonærs perspektiv vil det alltid være ønskelig å ta økonomisk lønnsomme beslutninger. Som bedriftseier kjenner du bedriften din og målene som er satt, men det vil ikke alltid være like enkelt å holde oversikt over et stadig skiftende lovverk, alle fradrag dere har krav på og fritak som potensielt gjelder for dere. Denne kunnskapen kan dere derimot forvente at revisoren innehar, slik at det å utnytte revisorens kompetanse gjerne vil være svært lønnsomt. 

Dersom dere lurer på noe i forbindelse med en regelendring eller potensiell beslutning vil det lønne seg å spørre revisoren om råd. Kjennskapen til bedriften og regnskapstallene deres i kombinasjon med solid økonomisk kompetanse gjør at revisoren kan bidra med å kutte kostnader og ta økonomisk lønnsomme strategiske valg.

Husk også at når revisoren kommer for den årlige gjennomgangen, er ikke dette med et ønske om å avdekke feil eller “ta dere” på noe. Revisoren ønsker å hjelpe dere med å bli bedre og gjøre ting riktig, og dette burde også være i deres interesse. Det er med andre ord gode grunner til å samarbeide aktivt med revisoren, stille krav og komme med spørsmål underveis. Helst ønsker vi at revisoren ikke skal føles som en byrde dere er pålagt, men heller som en ressurs og støttespiller som bidrar til bedriftens utvikling. 

Les også: «Fordeler ved å bruke et revisjons- og rådgivningsfirma».

Solid kompetansemiljø

Ved å velge Revisorkollegiet får du ikke bare tilgang til vår kompetanse, men også kompetansen til våre samarbeidspartnere. Vi ser på oss selv som et kompetansehus, og henter blant annet inn advokater, bedriftsrådgivere og regnskapsførere når vi ser at det er gunstig for å skaffe de beste resultatene for din bedrift .

Vi ønsker å være en personlig rådgiver og samtalepartner, som du har tillit og kan bygge opp et godt forhold til. Har din bedrift en økonomisk problemstilling dere ønsker å drøfte med oss? Kontakt oss for en hyggelig samtale.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.

© 2021 Merkle Inc. | Cookies SettingsDeveloped by Max Prin / @maxxeight We serve cookies on this site to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.