Aktuelt

FIRMABIL UNDER PERMITTERING

Skattedirektoratet har nå kommet med en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme. Forutsetningen er at firmabilen ikke benyttes privat i perioden.

Firmabil

Under normale forhold er det tilstrekkelig at arbeidstaker disponerer bilen fritt og at den står tilgjengelig for bruk for at det skal foreligg skatteplikt for fordelen.
 
I forbindelse med koronasituasjonene skriver skattedirektoratet i en uttalelse:
 
«I tilfeller der det pga. koronasituasjonen ikke vil være praktisk mulig eller tilrådelig for den ansatte å parkere bilen hos arbeidsgiver f.eks. på grunn av reiseavstand, vil den ansatte ikke bli fordelsbeskattet for firmabil. Det er imidlertid en klar forutsetning for å unngå fordelsbeskatning at firmabilen ikke benyttes privat i noen tilfeller. Dersom firmabilen benyttes til privat kjøring skal fordelen for den ansatte beregnes og rapporteres som normalt, for antallet hele og påbegynte kalendermåneder (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon.»

Arbeidsgivers trekkansvar
 
Når NAV overtar betalingen av ytelser under permittering, vil arbeidsgiver mangle kontante midler å gjennomføre forskuddstrekket for naturalytelser i. Arbeidsgiver plikter da å gi beskjed til skatteetaten slik at det eventuelt kan bli utskrevet endret skattekort eller forskuddsskatt, jf. skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd.
 
Lønnsrapportering og arbeidsgiveravgift
 
Når arbeidstaker fortsetter å motta skattepliktige naturalytelser under permittering, skal arbeidsgiver rapportere fordelen på vanlig måte i a-meldingen, og arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift på ytelsen.
  
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.