Aktuelt

FORSKUDDSSKATT

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Betaling av forskuddsskatt
Forskuddsskatt for AS forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Du har mottar melding om første forskudd i januar, til epostadressen som er registrert på deg i Altinn.

  • Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist fastsatte skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.
  • Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000. 


Du kan endre eller redusere forskuddsskatten
Hvis utskrevet forskuddsskatt ikke stemmer med det man forventer at selskapet skal tjene for inntektsåret kan forskuddsskatten endres ved å logge inn i altinn og levere søknad om endring av / krav om forskuddsskatt for upersonlige skattytere RF-1097.

Du kan slippe å betale forskuddsskatten dersom det er overveiende sannsynlig at selskapet ikke vil oppnå skattepliktig inntekt for inntektsåret.

Det sendes ikke ut ny forskuddsskatteseddel når skatten settes ned så selskapet må selv endre beløpet på innbetalingen etter mottatt vedtak om redusert forskuddsskatt. Tidligere tilsendte innbetalingsdetaljer og forfall gjelder fremdeles.

Settes skatten opp, sender skatteoppkreveren ut faktura om betaling av ny/endret forskuddsskatt. Faktura sendes ut elektronisk i altinn eller som efaktura.

Det er viktig at selskapet har mottatt svar på endring av forskuddsskatten før man reduserer beløpet på innbetalingen. Hvis man ikke har mottatt svar innen betalingsfristen som er 15. februar må utskrevet forskuddsskatt betales.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.