Forslag om flere økonomiske kompensasjonstiltak til næringslivet

Regjeringen har varslet om flere økonomiske kompensasjonstiltak for å dempe konsekvensene av smitteverntiltakene som innføres. Her er en oversikt over det vi vet nå.

Forslag om flere økonomiske kompensasjonstiltak til næringslivet

Forslagene innebærer blant annet følgende forlengelser:

  • gjenåpning av kompensasjonsordning 3 for november og desember, men med noen justeringer. Det vil bli lavere maksimal utbetaling, men mildere krav til omsetningsfall. Forutsetningen er godkjenning fra ESA
  • kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet vil bli forlenget ut første halvår 2022, men også her med justeringer
  • de midlertidige reglene for dagpenger og kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere forlenges ut januar 2022. Dette er ordninger som blant annet gir kompensasjon for inntektstap, forlengelse av dagpenger for ledige og fritak for lønnsplikt under permittering etter gitte regler

Regjeringen varslet samtidig at «dersom behovet tilsier det, vil regjeringen ta sikte på å få på plass en ny kompensasjonsordning etter nyttår som er bedre tilpasset dagens situasjon». Per i dag vet vi ikke noe mer om hvordan en slik ordning vil være.

Kommunal støtte til næringslivet

Regjeringen tildeler i første omgang, 200 millioner kroner, av en eksisterende ramme for kommunal støtte til næringsdrivende. I tillegg vil regjeringen foreslå for stortinget at det settes av 1 milliard kroner «som beredskap dersom det oppstår behov i kommunene som ikke dekkes av andre ordninger».

Koronarelatert sykefravær

Staten vil dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6. Ellers er arbeidsgiverperioden 16 dager.

Når kommer tiltakene på plass?

De økonomiske tiltakene er avhengig av bevilgningsvedtak i Stortinget. Regjeringen tar sikte på å legge frem en proposisjon for Stortinget i januar. Det må også fastsettes nødvendige endringer i regelverket for kompensasjonsordningene.

Revisorforeningen forventer at detaljene i de nye ordningene vil komme på plass i januar 2022, og anslår at det vil åpnes for å søke om tilskudd i februar.

Vi holder dere oppdatert på nye regler så fort vi vet mer.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.