Aktuelt

FRA IDÉ TIL BEDRIFT

Sitter du med en liten gründerspire i magen og tenker at det snart er på tide å starte eget selskap? Har du tenkt igjennom økonomien ? Trenger du hjelp til å sette opp budsjett, snakke med banken ? Glem i så fall ikke å tenke nøye igjennom hvordan regnskapet skal føres og hvem som skal gjøre det. Kanskje har du kompetanse til å gjøre det selv, men har du tid? 

Vi i Revisorkollegiet Accounting hjelper deg gjerne med å komme i gang, opprette gode rutiner og føre et oversiktlig regnskap. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller norskregistrert utenlandsk foretak? 

Når du først har bestemt deg for å starte opp noe nytt, er neste steg å velge riktig selskapsform. Her er det en jungel av forkortelser å ta stilling til; skal du opprette et AS, EPF, NUF, SA, ASA eller ANS/DA? Hvis du ikke vet hva forkortelsene står for, vet du sannsynligvis heller ikke hvilken selskapsform du bør velge. Våre regnskapsførere har lang erfaring med rådgivning i forbindelse med selskapsetablering og kan hjelpe deg med å avgjøre hvilken form som passer best for deg.

Gode rutiner og et vanntett regnskap

Når du starter et selskap, er det viktig at de gode rutinene er på plass helt fra begynnelsen. Med gode rutiner mener vi at du bør ha kontroll på viktige datoer, oversikt over hvilken dokumentasjon du er pålagt å bokføre og kunnskap om hvordan du tar vare på denne på en oversiktlig måte. Du bør også ha oppdatert kjennskap til regelverket. Vi kan være din rådgiver i denne prosessen eller overta ansvaret for hele regnskapet.

Vet du hvilke datoer og frister du må forholde deg til? Vi har laget en oversikt over hva du må ha kontroll på for å drive et selskap med et vellykket regnskap. Les mer om dette her.

Vit om du har bokføringsplikt

De aller fleste selskaper på en viss størrelse har bokføringsplikt. Det vil si at de er pliktige å føre regnskap. Unntaket her gjelder enkeltpersonforetak som ikke er mva-registrert og har en omsetning på under 50 000 kr. Selv om du ikke har bokføringsplikt, er du likevel pålagt å dokumentere inntekter og utgifter. Trenger du råd i forbindelse med hvordan du skal dokumentere dette? Eller ønsker du at en fagkyndig regnskapsfører skal overta ansvaret for bokføringen? Vi brenner for tall og regnskap og hjelper deg gjerne.

Trenger du, eller er du pålagt regnskapsfører?

Det er til en viss grad mulig å velge bort regnskapsfører, men vi anbefaler det ikke for deg som bare har middels interesse og forståelse for regnskap. Det kan virke enkelt å føre regnskapet selv, men det er veldig lett å gjøre feil som kan få store konsekvenser på kort og lang sikt. Myndighetene følger ekstra nøye med på selskaper som ikke har regnskapsfører eller revisor. Det kan være liten forståelse å møte hvis det viser seg at det er gjort feil innbetaling, manglende rapportering eller feil på innsendt regnskap. Det er mange lover og regler å forholde seg til, og regelverket oppdateres stadig. I tillegg har myndighetene blitt strengere og gir hyppigere ut bøter og straffeskatt ved feil/manglende rapportering. Vi vil sette som en tommelfingerregel at du i alle fall bør involvere en regnskapsfører dersom omsetningen er betydelig og/eller du har ansatte. Utover det finnes det enkelte selskaper som er pålagt regnskapsførere. Her finner du en oversikt over hvilke det gjelder:

  • selskaper som har fått støtte fra Innovasjon Norge

  • regnskapsførere som driver enkeltmannsforetak

Har du flere spørsmål til hva vi i Revisorkollegiet Accounting kan hjelpe deg med? Kontakt oss gjerne her for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.