Statsautorisert revisor Paal Ødegård bytter fra PwC til Revisorkollegiet AS i Drammen

Etter 31 år i PwC, hvorav de siste 19 som partner, går Paal Ødegård over i ny rolle som oppdragsansvarlig revisor hos Revisorkollegiet AS i Drammen fra og med 1. august 2023.

Statsautorisert revisor Paal Ødegård bytter fra PwC til Revisorkollegiet AS i Drammen

Det nye tilskuddet til Revisorkollegiet AS er utdannet master i revisjon og regnskap fra NHH 1995, samt bachelor i revisjon fra BI i 1991. Han startet sin karriere hos Coopers & Lybrand AS i 1992. Frem til 2012 var han tilknyttet PwCs hovedkontor, før han deretter gikk over i rollen som partner ved PwCs kontor i Drammen.

Paal har bred erfaring fra revisjon, hans erfaring spenner fra børs til små lokale virksomheter, lokal og internasjonal virksomhet, over en rekke bransjer, ulike former for eierskap og organisering og fagområder (regnskap, skatt, avgift og selskapsrett). I tillegg har han erfaring som bedriftsrådgiver både fra privat og offentlig sektor, særlig knyttet til styring, kontroll, organisering, transaksjonsstøtte og effektiv rapportering.

Revisorkollegiet opplever en sterk vekst lokalt, og Paal blir en del av Revisorkollegiet AS videre satsning i Drammen. Hvor fokus og målsetting er fortsatt vekst gjennom å videreutvikle rollen som lokal aktør for regionens næringsliv, med lokalt ansatte og stedlig tilhørighet. Revisorkollegiet AS forventer å nå en omsetning for regnskapsåret 2023 på mnok 67 (2022, 61,5) og har i dag 46 ansatte, hvorav 6 starter høsten 2023.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/23

07 september 2023

I denne utgaven av Nytt fra revisor tar Revisorforeningen for seg noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.