Aktuelt

FROKOSTSEMINAR 10. DESEMBER: AKSJEINSENTIVER TIL ANSATTE

Velkommen til frokostseminar om aksjeinsentiver til ansatte – praktiske løsninger og skattemessige konsekvenser.

Å tildele aksjer, opsjoner el. til sentrale ansatte i en bedrift kan være en effektiv måte å etablere et varig samarbeid med en felles motivasjon. 

Men hvordan bør det organiseres? Hva er vanlig mht. bindingstid og salgsbegrensninger? Hva skal lønnsbeskattes? Bør det opprettes aksjeklasser? Skal utbytte beskattes som lønn?

Det finnes mange ulike modeller for tildeling av eierskap til ansatte. Modellene har også ulike skattemessige konsekvenser som det er viktig å være oppmerksomme på.

I kurset gjennomgår vi følgende:

  • Ulike former for aksjeinsentiver
  • Avtalevilkår for inntreden og uttreden
  • Reguleringer i eiertiden – vedtekter og aksjonæravtaler
  • Skattemessige konsekvenser
  • Dokumentasjon og opplysninger til skattemeldingen

I tillegg til aksjeinsentiver vil vi dele noen tanker om arveavgiften.

Kursholdere er adv. Anniken R. Arntzen fra Advokatfirmaet Seland Orwall DA
 
Velkommen til våre lokaler i Drammen  
Tid: 10. Desember 2019 kl 8:15 - 10:15
Lett servering og registrering fra 7:45
Sted: Ingeniør Rybergs gate 48
Påmeldingsfrist 3/12 til 
post@revisorkollegiet.no

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.