Aktuelt

HAR DU RETT TIL LØNN PÅ «RØDE DAGER»?

Det er perioder i året med mange helligdager og mye fri. Men, hvordan er egentlig reglene? Har du rett til lønn på alle de røde dagene?
 
Mange er usikre på hva de har rett på og hvilke regler som gjelder for lønn på helligdager. Lønn på helligdager er ikke lovregulert, og har du fri disse dagene, har du dermed i utgangspunktet ikke rett på lønn. Må du jobbe på de røde dagene, sier heller ikke loven noe om eventuell ekstra betaling for det. Men som alltid – ingen regel uten unntak, og unntaket her gjelder for 1. og 17. mai.

Har du arbeidsfri på de røde dagene?
Arbeidstaker har i utgangspunktet ikke rett til lønn på arbeidsfrie helligdager. Dersom bedriften du jobber i ikke er bundet av tariffavtale eller andre avtaler som regulerer dette, er det arbeidsgiveren som bestemmer om helligdagene skal være med eller uten lønn. Arbeidsgivere som er i forkant med avklaringer om lønn skal, eller ikke skal utbetales på røde dager, slipper diskusjoner og sikrer at de ansatte opplever likebehandling og forutsigbarhet. Det er også en trygghet for deg som ansatt at du vet hva du kan forvente deg.
 
Månedslønn vs. timelønn
Det vil også kunne være forskjell på om du har månedslønn og timelønn. Har du månedslønn så har du lik lønn uansett om det er en måned med mange røde dager, for eksempel i mai, eller en måned uten. Dette fordi månedslønna tar utgangspunkt i årslønn delt på 12 måneder og fordeler seg likt på alle månedene i året.
Har du derimot timelønn får du normalt bare betalt for de timene eller dagene du faktisk jobber. Har du da fri på helligdagene så får du i utgangspunktet heller ikke betalt for dem. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver også kan utbetale lønn på røde dager til timelønte.
 
Unntaket - 1. og 17. mai
Det er egne regler når det gjelder rett til lønn for 1. og 17. mai. Lønn på disse dagene er nemlig lovregulert. En forutsetning for å ha krav på lønn er at du normalt ville vært på jobb disse dagene, og at de ikke faller på en søndag eller annen helgedag. I tillegg må du ha vært ansatt hos arbeidsgiveren sammenhengende de siste 30 dagene, eller så må ansettelsen din være ment å vare i minst 30 dager dersom det er mindre enn 30 dager siden du fikk jobben.
Arbeidsgiver plikter likevel ikke å betale lønn for 1. og 17. mai dersom du ikke kommer på jobb uten å ha gyldig fraværsgrunn enten dagen før eller dagen etter 1. eller 17. mai.
 
Dersom du må arbeide 1. og/eller 17. mai så er det bestemt i forskrift hvor mye du som ansatt minimum skal ha ekstra betalt. I forskriften står det at du da skal ha et tillegg tilsvarende det du ville fått ved arbeid på søndager. Er det ikke fastsatt noe søndagstillegg i virksomheten du jobber i, skal det utbetales et tillegg per time på minst 50 prosent av gjennomsnittslønnen din.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.