Aktuelt

SKAL DU LAGE BUDSJETT FOR BEDRIFTEN DIN, MEN ER USIKKER PÅ HVOR DU SKAL STARTE?

Hva er et budsjett?
Bedriften bør planlegge sine aktiviteter på kort og lang sikt.
De planlagte aktivitetene bør føre til inntekter og kostnader i perioden det planlegges (som forventes å gi overskudd).
 
En bedrifts budsjett kan derfor oppsummeres som:
en økonomisk plan for en periode (neste år eller de neste årene).
 
Hvorfor lage budsjett?
For å kunne styre bedriften i riktig retning, bør det settes opp en oversikt over de økonomiske planene til bedriften.  
Det gjelder både inntekter og kostnader. På denne måten kan det følges opp om det som forventes på inntekts- og kostnadssiden på de ulike postene stemmer med virkeligheten.
 
Et budsjett hjelper til med å lage gode og realistiske planer som igjen gjør det enklere å avgjøre hvilke planer og tiltak som skal settes i gang.
Et budsjett bør også benyttes som et viktig verktøy for å kunne bli varslet om avvik i perioden for å kunne korrigere kursen underveis.
 
Hvorfor budsjettere, kan oppsummeres med:
Et budsjett er et viktig planleggingsverktøy men også et viktig kontrollverktøy for bedriften.

Forskjellige typer budsjett:
Korttidsbudsjett (resultatbudsjett)
Et budsjett for 1 år av gangen som igjen er vanlig å dele inn i måned, kvartal eller halvår.
 
Langtidsbudsjett (resultatbudsjett)
Dette er da et budsjett som varer mer enn 1 år og som igjen er vanlig å dele inn i perioder.
 
Likviditetsbudsjett
Dette er et budsjett som får frem hvordan likviditeten forventes å være.  Dvs at det er innbetalinger og utbetalinger som planlegges frem i tid.
 
Hvordan lage et budsjett?
Det kan være greit å starte med fjorårstallene når det skal budsjetteres.  Hvis det er bedriftens første år er det alltid større usikkerhet å planlegge/budsjettere inntektene og kostnadene.
Vurderingen på inntektssiden vil være avhengig av mange faktorer.  Har det blitt større konkurranse sammenlignet med fjorårstallene? Har det skjedd noe i bransjen som er positivt/negativt for bedriften? Har bedriften fått nye kunder som må hensyntas? Har bedriften fått nye satsingsområder? andre forhold som må tas med? Den samme vurderingen må gjøres på både innkjøpskonti og kostnadskonti. 
 
Når lage et budsjett?
Det er vanlig å sette opp budsjett på høsten, men det viktige er at budsjettet er klart før det nye året starter.
 
Oppsummert
Et budsjett kan og bør være et viktig planleggings- og kontrollverktøy for bedriften.

Vi har lang erfaring budsjettering, trenger du hjelp til dette så er det bare å ta kontakt.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.