Aktuelt

HVA ER FORSKJELLEN PÅ REVISOR OG REGNSKAPSFØRER?

Lurer du på hva som egentlig er forskjellen på en revisor og en regnskapsfører? Du er ikke alene! Det er mange som syns det er vanskelig å skille det ene fra det andre. I Revisorkollegiet er vi så heldige at vi både har revisorer og regnskapsførere, og nå vil vi gjerne benytte anledningen til å forklare deg hva som skiller oss.

Trenger du revisor eller regnskapsfører? Vi hjelper deg gjerne! Du finner vår kontaktinformasjon her.

Løpende registrering vs. attestering og godkjenning 


Kort fortalt så er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor at regnskapsføreren registrerer, avstemmer og rapporterer til eiere og offentlige myndigheter. En revisor kvalitetssikret og bekrefter regnskapet eller annen informasjon som selskapet utarbeider.


Regnskapsfører bistår økonomiavdelingen


En regnskapsfører kan utføre et bredt spekter av arbeidsoppgaver. I tillegg til tradisjonell registrering av bilag, kan regnskapsfører bistå økonomiavdelingen, fungere som økonomisjef og controller ved behov, eller fungere som konsulent i kortere perioder. Konsekvensene av å gjøre feil, selv om det er i beste mening, er blitt mer alvorlige. En regnskapsfører overtar dette ansvaret og sikrer at regnskapet tilfredsstiller norske lover og regler.


Revisor kontrollerer regnskapet


En revisors arbeidsoppgaver består i å kvalitetssikre den rapporteringen som gjøres fra selskapet. Dette er nødvendig for at långivere, eiere, offentlige myndigheter og andre skal kunne bruke regnskapet i sine beslutninger. Kort fortalt er revisors viktigste oppgave å bekrefte at et årsregnskap og konsernregnskap oppfyller alle lovkrav og ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.  Det er eierne i et selskap som velger en revisor, og eierne bør derfor stille krav til hva de skal forvente av revisor.  For å oppfylle alle kravene er det helt sentralt at revisor har nødvendig godkjennelse til å kalle seg revisor, og at revisor er uavhengig av alle brukerne av regnskapet. 

Bekreftelse av årsregnskapets innhold er likevel bare en liten del av hva revisor kan tilby. En revisor eller en regnskapsfører vil kunne gi råd i forbindelse med skatt og avgift, bistå ved generasjonsskifter, fisjoner og fusjoner, salg og oppkjøp av virksomheter samt bistå ved regnskapsmessige spørsmål.

Revisorkollegiet er et kompetansehus


I og med at vi i Revisorkollegiet har både regnskapsførere og revisorer under samme tak, regner vi oss som et komplett kompetansehus. Revisorkollegiet er blant de 10 største selskapene i regnskaps- og revisjonsbransjen, og er derfor i stand til å betjene selskaper i alle størrelser. Med samlet kunnskap og erfaring kan vi hjelpe enhver bedrift med små og store utfordringer knyttet til regnskap, skatt og avgift samt annen økonomisk rådgivning. I de tilfeller vi ikke har tilstrekkelig kompetanse i eget hus har vi knyttet til oss et nettverk av advokater og rådgivere som vi benytter. Vi er også tilknyttet et internasjonalt nettverk, HLB International som er blant de største nettverkene i verden av regnskapsførere og revisorer. 


En mer personlig samarbeidspartner


Det er viktig for oss i Revisorkollegiet å understreke at vi er en samarbeidspartner du kan ha et personlig forhold til. En viktig del av vårt arbeid går ut på å bygge en relasjon til dere og bli kjent med deres selskap. Vi liker å kalle oss en «mer personlig» samarbeidspartner. Med det mener vi at vi tilbyr våre tjenester med en mer uformell og personlig stil enn hva som kanskje er vanlig i bransjen. Det gjør det enklere for oss å gi gode råd og fange opp eventuelle utfordringer i god tid.

Trenger du en stabil regnskapsfører eller revisor? Kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.