Generasjonsskifte

Hvordan sikre et godt generasjonsskifte?

De fleste bedriftseiere vil på et tidspunkt stå overfor spørsmålet om hva som skal skje med bedriften når deres tid er forbi. I familiebedrifter vil dette innebære at tiden kan være moden for et generasjonsskifte. Det kan bringe med seg mange tanker og bekymringer, men også muligheter for vekst og utvikling dersom skiftet gjennomføres på en god måte. 

Skal din bedrift gjennom et generasjonsskifte i løpet av de kommende årene? Her får du våre beste råd om hvordan du sikrer en god overrekking av selskapet til neste generasjon.

Les også: «Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?».

Hvordan sikre et godt generasjonsskifte?

Start planleggingen tidlig

Et generasjonsskifte eller eierskifte er ikke noe man skal forhaste seg med. Så lenge dere har tid til rådighet for å planlegge, anbefaler vi at dere tar dere den tiden. Start gjerne tankeprosessen flere år før eierskiftet og legg en detaljert plan for hvordan overføringen av selskapet skal foregå. Kanskje skal du som bedriftsleder trappe gradvis ned, for å gjøre overgangen mykere for alle involverte. Samtidig er det viktig å gi plass og ansvar til de som skal ta over, som også trenger å tilpasse seg sine nye roller.

Et godt råd for planleggingen kan være å starte med å se for seg hva man ønsker at skal være resultatet av prosessen, altså hvordan du ønsker at selskapet skal drives når skiftet er gjennomført. Hvem leder selskapet? Hvordan skal eierstrukturen se ut? Har du noen spesifikke ønsker for hvordan selskapet skal drives videre? Når dere har funnet ut av dette er dere bedre rustet til å treffe de riktige beslutningene for å ende opp der dere ønsker. 

Hvem skal overta selskapet?

Det kanskje viktigste spørsmålet å stille seg når man føler at det er på tide å slippe nye krefter til, er hvem som skal lede selskapet videre. I noen bedrifter er det selvsagt at eierskapet skal bli i familien. For andre kan det være aktuelt å la eksterne krefter slippe til. Her vil også motivasjon og ønsker fra potensielle arvtakere være et viktig element. Hvis neste generasjon ikke har noe ønske om å overta, må det åpnes for å diskutere andre løsninger.

For å velge riktig arvtaker kan det være aktuelt å få hjelp med å avdekke hvilke kompetansebehov virksomheten har. Da blir det lettere å vurdere om barn eller andre familiemedlemmer har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å ta over, samt hva slags opplæring og andre forberedelser som eventuelt er nødvendig.

Legg en plan for hvordan verdiene skal overføres

Siden 1. januar 2014 har det vært mulig å gjennomføre generasjonsskifter uten at det er nødvendig å tenke på arveavgift. Noe det derimot er viktig å ta stilling til og planlegge rundt, er skatt og skattemessige spørsmål. Et generasjonsskifte kan medføre store skatteregninger dersom forberedelsene ikke er gode nok. En god plan for hvordan verdiene skal overføres vil med andre ord kunne spare dere for unødvendige kostnader. Samtidig kan det hjelpe dere med å unngå noen av de konfliktene som ofte oppstår i forbindelse med at en familiebedrift skal overrekkes til flere arvinger.

Et generasjonsskifte er dessuten et godt tidspunkt for å optimalisere selskapsstrukturen. Dette kan for eksempel innebære å rydde opp i eksisterende struktur eller å opprette en holdingstruktur for overføring av selskapets aksjer. Optimalisering av selskapsstrukturen vil gjøre overføringen av selskapet mer smidig, og samtidig kunne gi skattemessige besparelser. I forbindelse med dette vil det lønne seg å innhente profesjonell bistand, gjerne fra en revisor med kompetanse på omstruktureringer, skatter og avgifter. 

Det er også å anbefale at aksjonæravtalen oppdateres når eierforholdene endres. Les mer om hva som bør inngå i en aksjonæravtale her.

Gode råd skal ikke undervurderes

Ingen kan forvente at bedriften din er spesialist på eierskifter hvis det er første gangen dere gjennomgår et. Det er derimot mange der ute som har erfaring med generasjon- og eierskifter, og det vil alltid lønne seg å rådføre seg med noen som kjenner prosessen. Da kan dere få gode råd om alt fra planlegging til det praktiske rundt gjennomføringen. 

Vi i Revisorkollegiet har mye erfaring med å være en støttespiller og rådgiver i alle faser av det å drive en bedrift, fra oppstart til tiden er inne for å gi eierskapet videre. Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.