I Revisorkollegiet kommer man tett på lokalt næringsliv

Josefine Reiersrud har jobbet som revisormedarbeider i Revisorkollegiet i snart to år. Hun trives godt og forteller om en hverdag med spennende kundecaser og et godt sosialt miljø. Josefine er selv vokst opp i Drammen, og i Revisorkollegiet får hun muligheten til å komme tett på store aktører i lokalt næringsliv.

I Revisorkollegiet kommer man tett på lokalt næringsliv

Mye kompetanse og erfaring hos Revisorkollegiet

Interessen for revisjon utviklet seg da Josefine studerte økonomi og ledelse ved USN. Hun syntes de mer tekniske fagene var spennende og likte godt å jobbe med tall og regnskap. Halvveis i studiet byttet hun retning til revisjon, og etter fullførte studier gikk veien videre til Revisorkollegiet. Fordi Revisorkollegiet er et mindre revisjonshus fikk hun tidlig mye ansvar og ble kastet litt ut i ting. Selv om det var mye rom for å prøve seg frem helt fra start, fikk hun god støtte fra kolleger og ledere.

– På kontoret er det alltid åpne dører og lett å spørre om hjelp og råd. Flere av de som jobber her har vært her lenge og har mye kunnskap på ulike felt. Så det er god tilgang på informasjon, forteller hun. 

Allerede i intervjuprosessen fikk hun høre om hvor godt det sosiale miljøet i Revisorkollegiet er, noe hun selv er helt enig i.

– Det er en veldig sosial arbeidsplass, hvor folk er åpne og imøtekommende. Vi er mye sammen, også utenom jobb, sier hun.

God innsikt i hvordan kundene jobber

Hverdagen som revisormedarbeider beskriver hun som variert og givende. Hun jobber med et bredt spekter av bedrifter, og selv om målet ofte er det samme når hun jobber med ulike kunder kan veien dit se svært forskjellig ut. 

 – Hvordan vi jobber kommer an på perioden vi er inne i. Høsten er den roligste perioden. Da er det mye planlegging, interim og tilrettelegging for årsregnskapet, samt kursing og opplæring. Også har vi litt mer tid til skravling i gangene, sier hun. 

Om våren jobber de etappevis med å fullføre kundeprosjekter. Hun jobber som regel med en kunde av gangen, og når ett prosjekt er fullført går man videre til det neste. Da er det nye tall og mennesker å forholde seg til. 

– Noe jeg liker med jobben er at det er mange mållinjer. Vi har en høysesong der vi jobber veldig mye, men man ser fremdeles at man kommer til et avslutningspunkt for hver kunde. Det er en fin følelse at man jobber mot noe og kommer i mål, sier hun.

Hun synes også at revisjon som arbeidsområde ofte får et ufortjent rykte.

– Ofte blir revisjon fremstilt som litt grått og kjedelig, men revisor er et mye mer spennende yrke enn det mange tror. Man får møte mange mennesker, være med på å bistå selskapene i viktige avgjørelser, og man får god innsikt i hvordan ulike markeder fungerer, sier hun. 

En tillitsperson i samfunnet

Kundene Josefine jobber med driver i mange ulike bransjer. Dette gir et bredt kompetansefelt, samtidig som det er med på å gjøre hverdagen variert og spennende. En viktig del av jobben er å hjelpe kunder med å nå målene sine. Da er det verdifullt å få innsikt i hvordan ulike bedrifter jobber. Josefine synes det er spennende at hun får følge kundene helt fra den innledende planleggingen og frem til regnskapet er avsluttet, med evaluering i etterkant.

– Det er interessant å se hvordan selskapene jobber, og hva som fungerer godt og mindre godt, sier hun. 

 Utover å skape verdi for kundene, har revisoren en viktig rolle for å påse at bedrifter følger de lovene og reglene som er vedtatt.

– Jeg liker at vi kan være en nøytral part mellom selskapet og brukerne av regnskapet. Vi sjekker at selskapet rapporterer på riktig måte og følger de spillereglene som er satt. På den måten blir man en tillitsperson i samfunnet, sier Josefine. 

Stor etterspørsel etter revisorer

Josefine kan varmt anbefale både revisoryrket og Revisorkollegiet som arbeidsplass. Revisjon og regnskap er områder hvor stadig flere arbeidsoppgaver digitaliseres og automatiseres. Dette gir endringer i prosesser og metoder, men uten at revisoren blir overflødig av den grunn.

– Når det meste er digitalt blir deler av jobben vår lettere å utføre, men det betyr ikke nødvendigvis at fallgruvene blir mindre. Mange systemer reklamerer med at regnskapet nærmest fører seg selv, men likevel er det ikke alltid at systemet fanger opp hvor ting skal. Behovet for mennesker som har kompetansen til å følge med og fange opp feil og avvik vil ikke forsvinne med det første, sier Josefine.

I Revisorkollegiet får man fordelen av å jobbe i et tett og kompetent miljø, der man kommer nært på både ledelse og lokalt næringsliv. Generelt er etterspørselen etter revisorer stor, og det er dermed gode jobbmuligheter for unge som velger revisjon som karrierevei. 

– Revisjon gir deg et godt grunnlag for å jobbe med mye forskjellig. Du får en allsidig bakgrunn innenfor økonomi og økonomistyring. Det er et fagområde som gir gode karriere- og utviklingsmuligheter, avslutter Josefine.

Vil du jobbe i Revisorkollegiet?

Nå ansetter vi nyutdannede og erfarne revisorer

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.