Aktuelt

NÅ SKAL DET SKATTES AV BONUSPOENG OG GAVER, OG AKSJELOVEN FORENKLES

Nytt år betyr nye lover og regler innen regnskap. Her har vi samlet opp de viktigste. Noen av endringene er blitt grundig omtalt i mediene, som skatt av bonusreiser, naturalytelser og gaver. Noen har gått så langt og sagt at det blir vanskeligere å være arbeidsgiver, og dyrere å være ansatt.

Skattlegging av personalrabatt

Fra og med inntektsåret 2019 gjelder nye regler for den skattemessige behandlingen av personalrabatter.

Varen eller tjenesten skal verdsettes til omsetningsverdi i sluttbrukermarkedet. Det betyr at ansatte som får rabatter som utgjør mer enn 50 % av omsetningsverdien må skatte av rabatten, dersom denne overstiger kr. 7 000 per ansatt per år.

Ansvaret for rapportering av naturalytelsene ligger hos arbeidsgiver. Fordelen skal innrapportere, det skal trekkes forskuddstrekk og betales arbeidsgiveravgift for alle ytelser den ansatte mottar. Hos Altinn kan du lese mer om skattlegging av naturalytelser.
 

Diettsatsene slankes


Skattefrie satser for reise uten overnatting var i fjor 297 kroner for reise mellom 6 og 12 timer og 552 kroner for reise over 12 timer. Nå er de redusert til:

  • 200 kroner for reise mellom 6 og 12 timer
  • 400 kroner for reise over 12 timer

Reglene for skattefri dekning av overtidsmat endres. Tidligere var fraværskravet 12 timer. Dette erstattes med at du må jobbe minst 10 timer sammenhengende. Den skattefrie beløpsgrensen er satt til kr. 200,-. og kostnadene må dokumenteres med kvitteringer. 

Nå må du skatte av bonuspoengene du får på jobbreiser 


Fra og med 2019 vil bruk av bonuspoeng opptjent på tjenestereiser betalt av arbeidsgiver bli skattepliktig når disse benyttes på private reiser. Det vil være arbeidsgiver som er ansvarlig for innrapportering av fordel og beregne skattetrekk. 
 

Arbeidsgiveravgift på tips


Tips har alltid vært skattepliktig, men det har tidligere vært den ansattes ansvar å innberette. Nå legges ansvaret over på arbeidsgiver. Arbeidsgiver må fra 2019 innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på de ansattes tips. Forslaget har vært svært omdiskutert, men til gjengjeld inngår tipsen i de ansattes grunnlag for feriepenger, sykepenger og pensjonsinnbetalinger. 
 

Flere forenklinger i aksjeloven fra 1. mars 2019 

Lettere og billigere å avvikle et aksjeselskapFor selskaper som ikke er revisjonspliktige, trenger man ikke lenger revidert avviklingsregnskapet. Kravene om å revidere avviklingsbalansen, fortegnelsen og sluttoppgjøret forsvinner også 1. mars. 

Sittende styre avvikler: Fra 1. mars 2019 har styret ansvaret for å avvikle aksjeselskapet. Det vil ikke lenger være nødvendig å velge et eget avviklingsstyret.
 

Forenkling av vedtekter : I dag må aksjeselskaper angi forretnings kommunen i vedtektene. Dette forsvinner, men bedriften må som før registrere selskapets adresse i Foretaksregisteret. 

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.