Aktuelt

NÅR FIRMABILEN ER EN ELBIL

Flere og flere får nå elbil som firmabil. Alle kostnader som gjelder drivstoff, forsikringer og service dekkes normalt av arbeidsgiver når firmabilen går på fossilt drivstoff. Men hva når bilen går på strøm? Her er en kort oversikt over de viktigste reglene når firmabilen er en elbil.

Standardregelen
Privat bruk av arbeidsgivers bil er en fordel for den ansatte, og denne fordelen vil være skattepliktig for arbeidstaker. Fordelen fastsettes som hovedregel etter en sjablonregel basert på bilens listepris. For elbiler vil det være 60 % av listeprisen som benyttes som grunnlag for beregning av fordelen.
 
Beregnet fordel av firmabil etter sjablonregelen omfatter som tidligere all privat bruk av bilen og det er derfor ikke avgjørende hvem som har brukt bilen, eller om bilen er benyttet i arbeid eller på fritiden.
 
Strømutgifter
Arbeidsgiver kan dekke strømutgifter uten at det medføre en ekstra skatt for arbeidstaker utover den vanlige firmabilbeskatningen. Det er en forutsetning at arbeidstakeren kan dokumentere at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen, f. eks. ved egen strømmåler eller faktisk økning i strømutgiftene basert på strømforbruk før og etter anskaffelse av firmabilen.
 
Ladestasjon hjemme
Installasjon av ladestasjon hjemme hos arbeidstaker kan ikke dekkes skattefritt av arbeidsgiver selv om denne kun skal benyttes for lading av firmabilen. Begrunnelsen for skatteplikten er at tiltaket øker boligens verdi.

Dekning av kostnader til lading
Lading av firmabilen på jobben eller på andre offentlige ladestasjoner eller hurtigladere kan dekkes skattefritt for arbeidstaker når kostnadene kan dokumenteres.
 
Arbeidsgiver vil ha normal fradragsrett for kostnader til strøm. Kostnader til innkjøp av ladestasjon på arbeidsplassen kan avskrives med opptil 20 prosent hvert år (saldogruppe d). Kabelfremføring mm. i bygning fra strømkilde til ladestasjon kan avskrives med opptil 4 prosent hvert år (saldogruppe h). Det samme vil gjelde for nedgravde kabler utendørs frem til frittstående ladestasjon.
 
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.