Aktuelt

NÅR TRENGER JEG REVISOR?

Uavhengig av om du driver et lite aksjeselskap eller er leder i en større bedrift med betydelig omsetning, bør du ha tenkt over hvorvidt det kan lønne seg for deg å ha en revisor. 

Det finnes en rekke lover og regler knyttet til dette med revisjon, og det kan til tider være vanskelig å få oversikt over feltet. Derfor gir vi deg en liten innføring i de viktigste retningslinjene du må forholde deg til.

Lurer du på om du trenger revisor? Kontakt oss her for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg.

Mange fordeler med revisor 

Revisor leverer tillit. Vi liker å kalle oss for samfunnets tillitsperson.

Nesten uansett hvor stort eller lite ditt selskap er, finnes det mange gode grunner til å ha revisor. Enten fordi du trenger en kvalitetssikring av regnskapet, eller fordi du trenger en samtalepartner som samtidig kan hjelpe deg med kompliserte skattemessig og avgiftsmessige spørsmål, eller fordi du ønsker en trygghet rundt regnskapet og rapporteringen din. 

Revisjonspliktige aksjeselskaper

Alle aksjeselskaper (AS) med en driftsinntekt på 6 millioner eller mer, en balansesum på 23 millioner eller mer og et gjennomsnittlig antall ansatte på 10 årsverk eller mer, er revisjonspliktige. Utover dette bør du vurdere revisjon om du skal søke lån eller vurderer å selge selskapet ditt. I tillegg må alle selskaper som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet få regnskapet revidert av revisor. Det inkluderer blant annet regnskapsførere, banker, eiendomsmeglere og revisorer.

Norskregistrert utenlandsk foretak 

Alle norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) må følge norske lover og regler. Det innebærer at de må betale skatt og merverdiavgifter, og følge norske lover om arbeidstakers rettigheter.Slike selskaper er revisjonspliktige i Norge dersom selskapet har driftsinntekter på 5 millioner kroner eller mer. 

Anbefaler revisjon for ikke-pliktige selskaper

Selv om du ikke er pliktig å involvere en revisor, betyr ikke det at det er lurt å la være. Alle bedrifter lever i en verden med meget kompliserte regler, og det kan være fornuftig å koble seg til en samtalepartner innenfor regnskapsmessige og økonomiske spørsmål. Vi ser at selskaper som har valgt bort revisjon, og som i tillegg ikke har regnskapsfører, er et fokusområde hos Skatteetaten og er mer utsatt for kontroll. For å unngå dette anbefaler vi at du enten sørger for å få regnskapet ditt revidert eller knytter til deg en autorisert regnskapsfører.

Trenger jeg revisor?

Vi oppsummerer det hele med å si at du trenger revisor hvis selskapet ditt

 • er et aksjeselskap, og

  • har en driftsinntekt på 6 millioner eller mer, eller

  • har en balansesum på 23 millioner eller mer, eller

  • har et gjennomsnittlig antall ansatte på 10 årsverk eller mer

 • er et enkeltmannsforetak med omsetning på 5 millioner eller mer

 • er et ANS/DA/KS

  • med omsetning på 5 millioner eller mer, eller

  • mer enn 5 deltakere

 • er et NUF med driftsinntekter på 5 millioner eller mer

 • har behov for å søke om lån

 • skal selges

 • har fått offentlig støtte som trenger revisorbekreftelse, for eksempel fra Innovasjon Norge

 • er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet

 • trenger en revisorbekreftelse til Foretaksregisteret, for eksempel i forbindelse med kapitalendringer, fusjon/fisjon eller andre bekreftelser etter aksjeloven. 

Er du fremdeles usikker på om du trenger revisor? Eller vet du at du trenger og gjerne vil komme i kontakt med oss? Du finner vår kontaktinformasjon her.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link