Ny kommunal kompensasjonsordning – tildeling for desember 2021

Drammen kommune er gjennom to nye tildelingsrunder tildelt til sammen 13,197 millioner kroner som skal fordeles til de virksomheter og bransjer i Drammen som er hardest rammet av nasjonale smittetiltak som ble innført i desember 2021.

Ny kommunal kompensasjonsordning – tildeling for desember 2021

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan tildeles følgende bransjer / virksomheter:

  • Virksomheter innenfor servering-/uteliv, reisearrangører, overnattingsvirksomheter og opplevelsesnæringer med forretningsadresse i Drammen, og som kan dokumentere minimum 30 % omsetningssvikt i desember 2021 sammenlignet med desember 2019. Hvis virksomheten ble etablert etter desember 2019, skal budsjettert omsetning for desember 2021 benyttes som sammenligningsgrunnlag.
  • Andre typer virksomheter og bransjer som åpenbart også er direkte økonomisk rammet av smitteverntiltak innført i desember 2022.

Hvordan søke?

Midlene tildeles etter den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68). Det er derfor obligatorisk å benytte søknadsskjema utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknadsfrist er 24. januar 2022

Utfyllende informasjon og link til søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside:

Kompensasjonsordning

Hvis du tilhører en annen kommune gå inn på kommunens hjemmeside og se om din kommune også har blitt tildelt midler. Søknadsfristen og kriteriene  kan variere fra kommune til kommune.


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

19 januar 2022

Regjeringen gjeninnfører nå ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatter og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Det foreslås samtidig og reduserer forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 %.

Sammenstillingsoppgaven

17 januar 2022

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2021 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2022.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen nr 1/22

10 januar 2022

I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om skatte- og avgiftsendringer i 2022 og viktige datoer og frister fra skatteetaten.