Ny kommunal kompensasjonsordning – tildeling for desember 2021

Drammen kommune er gjennom to nye tildelingsrunder tildelt til sammen 13,197 millioner kroner som skal fordeles til de virksomheter og bransjer i Drammen som er hardest rammet av nasjonale smittetiltak som ble innført i desember 2021.

Ny kommunal kompensasjonsordning – tildeling for desember 2021

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan tildeles følgende bransjer / virksomheter:

  • Virksomheter innenfor servering-/uteliv, reisearrangører, overnattingsvirksomheter og opplevelsesnæringer med forretningsadresse i Drammen, og som kan dokumentere minimum 30 % omsetningssvikt i desember 2021 sammenlignet med desember 2019. Hvis virksomheten ble etablert etter desember 2019, skal budsjettert omsetning for desember 2021 benyttes som sammenligningsgrunnlag.
  • Andre typer virksomheter og bransjer som åpenbart også er direkte økonomisk rammet av smitteverntiltak innført i desember 2022.

Hvordan søke?

Midlene tildeles etter den nasjonalt notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket (kap. 553 post 68). Det er derfor obligatorisk å benytte søknadsskjema utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Søknadsfrist er 24. januar 2022

Utfyllende informasjon og link til søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside:

Kompensasjonsordning

Hvis du tilhører en annen kommune gå inn på kommunens hjemmeside og se om din kommune også har blitt tildelt midler. Søknadsfristen og kriteriene  kan variere fra kommune til kommune.


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.