Ny partner og eier i Revisorkollegiet fra 1.september 2023

Det skjer endringer i Revisorkollegiet på Kongsberg.

Ny partner og eier i Revisorkollegiet fra 1.september 2023

Roger Larsen er en av grunnleggerne av Revisorkollegiet Kongsberg. Med sin brede erfaring har han vært med å prege selskapet gjennom mange år. Roger sluttet som oppdragsansvarlig revisor og har gått ut som eier fra den 1.september 2023, men han vil fortsette å jobbe i en redusert stilling et par år fremover. En stor takk til Roger for alt han har bidratt med i Revisorkollegiet!

Merethe Hole ble eier og ny partner i Revisorkollegiet fra 1. september 2023. Merethe har Bachelor i revisjon og regnskap fra Høyskolen i Bø (1992-1995). Hun har jobbet i Revisorkollegiet siden 2005, og som oppdragsansvarlig revisor siden 2021. Merethe har bred erfaring og god kompetanse innenfor de fleste bransjer. Hun jobber også med bistand innen omorganisering, kapitalendringer og skatt/avgift. Velkommen som partner!

Det vil også skje endringer ved vårt Uvdalskontor fra og med desember 2023. Asgeir Stensrud som har vært oppdragsansvarlig revisor og kontorleder har valgt å takke ja til en stilling hos Nore og Uvdal Kommune. Det betyr at våre kunder i Nore og Uvdal regionen vil betjenes fra våre kontorer i Kongsberg og Drammen. En stor takk til Asgeir også for alt han har bidratt med i Revisorkollegiet!

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/23

07 september 2023

I denne utgaven av Nytt fra revisor tar Revisorforeningen for seg noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.