Ny partner og eier i Revisorkollegiet fra 1.september 2023

Det skjer endringer i Revisorkollegiet på Kongsberg.

Ny partner og eier i Revisorkollegiet fra 1.september 2023

Roger Larsen er en av grunnleggerne av Revisorkollegiet Kongsberg. Med sin brede erfaring har han vært med å prege selskapet gjennom mange år. Roger sluttet som oppdragsansvarlig revisor og har gått ut som eier fra den 1.september 2023, men han vil fortsette å jobbe i en redusert stilling et par år fremover. En stor takk til Roger for alt han har bidratt med i Revisorkollegiet!

Merethe Hole ble eier og ny partner i Revisorkollegiet fra 1. september 2023. Merethe har Bachelor i revisjon og regnskap fra Høyskolen i Bø (1992-1995). Hun har jobbet i Revisorkollegiet siden 2005, og som oppdragsansvarlig revisor siden 2021. Merethe har bred erfaring og god kompetanse innenfor de fleste bransjer. Hun jobber også med bistand innen omorganisering, kapitalendringer og skatt/avgift. Velkommen som partner!

Det vil også skje endringer ved vårt Uvdalskontor fra og med desember 2023. Asgeir Stensrud som har vært oppdragsansvarlig revisor og kontorleder har valgt å takke ja til en stilling hos Nore og Uvdal Kommune. Det betyr at våre kunder i Nore og Uvdal regionen vil betjenes fra våre kontorer i Kongsberg og Drammen. En stor takk til Asgeir også for alt han har bidratt med i Revisorkollegiet!

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.