Halv skatt før jul

Halv skatt før jul

Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?

Halv skatt før jul

Reglene om redusert forskuddstrekk sier at man er fritatt for skattetrekk for to uker, eller for en halv måned før jul. I praksis gjennomføres dette ved at arbeidsgiver utbetaler lønn med halvt skattetrekk enten i november eller i desember, og det er type lønn som avgjør hvordan og til hvilken tid.

Det er ikke noe i veien for å trekke full skatt ihht ordinært skattekort hvis man ønsker det.

Månedslønn

For ansatte med fast månedslønn er det lønn for siste halvdel av november eller første halvdel av desember som er helt skattefri. I praksis gjennomføres dette med halv skatt enten for november eller for desember.

Time-, dag- eller ukelønn

Når lønn utbetales pr. time, dag eller uke skal lønn for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember være fritatt for skattetrekk. Hvis lønnen utbetales en gang i måneden, er nok praksis slik at det gjennomføres halvt skattetrekk på hele utbetalingen.

14-dagerslønn

Ved utbetaling av 14-dagerslønn, kan arbeidsgiver velge om trekkfritaket skal gjennomføres på siste lønnsutbetaling i november eller på den første utbetalingen i desember.

Tillegg

Normale tillegg som utbetales jevnt over året er også fritatt for skatt før jul etter reglene beskrevet over. Dette gjelder imidlertid ikke hvis utbetalingene er vesentlig høyere enn det de ellers er i løpet av året. Hvis for eksempel overtid spares opp og utbetales før jul skal det trekkes full skatt på utbetalingen. Halv skatt på store utbetalinger før jul kan føre til baksmell på skatten fordi skatt beregnes på total lønn for hele året og ikke pr. måned.

Ansatte på kildeskattordning

Utenlandske arbeidstakere med midlertidig opphold, som skattes etter kildeskatt ordningen skal trekkes skatt etter en flat prosentsats av brutto skattepliktig lønnsinntekt 12 måneder i året. For 2021 er skattesatsen fastsatt til 25 %.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.