Frister for registrering i Foretaksregisteret

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet 2021.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Elektroniske meldinger

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 11. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som kommer inn til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Melding på papir

Meldinger om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes i posten bør være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som kommer inn til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2021

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

NYHETSBREV NR 7 FRA REVISORFORENINGEN

08 september 2021

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du en oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter.