Frister for registrering i Foretaksregisteret

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har offentliggjort fristene for når meldinger må være innkommet for å sikre gjennomføring innen årsskiftet 2021.

Frister for registrering i Foretaksregisteret

Elektroniske meldinger

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt av Foretaksregisteret innen 11. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som kommer inn til Foretaksregisteret etter 6. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Melding på papir

Meldinger om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes i posten bør være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som kommer inn til Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2021

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.