Støre-regjeringens budsjettforslag

I tilleggsproposisjonene til statsbudsjettet foreslår den nye Støre-regjeringen en rekke skatteendringer i statsbudsjettet for 2022.

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinster) og formue, samtidig som noen fradrag økes og det gjøres noen justeringer i trygdeavgift og trinnskatt.

Støre-regjeringens budsjettforslag

Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra minst ett parti utenfor regjeringen. Det er derfor foreløpig usikkert hvilke andre endringer det vil medføre i det foreslåtte skatteopplegget.

Formue

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke formuesskattesatsen, og grunnlaget for verdsettelse av aksjer, sekundærboliger, dyrere primærboliger og fritidsboliger øker.

  • Aksjer og driftsmidler økes fra dagens 55 % til 65 % i 2022. På sikt ønsker den nye regjeringen å øke verdsettelsen av aksjer til 80 %
  • Økt verdsettelse av dyre primærboliger gjelder for primærboliger med en omsetningsverdi over kr. 10 mill.
  • Det foreslås og oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 25 %
  • Formuesskatten foreslås økt med 0,1 prosentenheter til 0,95 %

Kraftig skjerping av marginalskatt på aksjeinntekt - utbytte

Regjeringen foreslår økning av justeringssatsen for utbytte. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,6. Dette medfører at marginal skattesats på aksjeinntekt øker fra 31,68 % til 35,2 %, og marginalskattesatsen på utbytte vil da havne på rett under 50 %.

Hva betyr dette

Vi har fått flere spørsmål fra klienter om det vil være gunstig å ta utbytte nå, før de nye satsene eventuelt vil tre i kraft. Hvis man vurderer det, må man også vurdere hvilken effekt dette vil få på formuen siden formuesverdien på aksjer tar utgangspunkt i verdiene 01.01 i inntektsåret. Noe av besparelsen på utbytteskatten vil derfor kunne forsvinne i økt formueskatt.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.