Støre-regjeringens budsjettforslag

I tilleggsproposisjonene til statsbudsjettet foreslår den nye Støre-regjeringen en rekke skatteendringer i statsbudsjettet for 2022.

Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinster) og formue, samtidig som noen fradrag økes og det gjøres noen justeringer i trygdeavgift og trinnskatt.

Støre-regjeringens budsjettforslag

Den nye regjeringen har ikke flertall i Stortinget og er avhengig av støtte fra minst ett parti utenfor regjeringen. Det er derfor foreløpig usikkert hvilke andre endringer det vil medføre i det foreslåtte skatteopplegget.

Formue

Regjeringen foreslår økt skatt på formue ved å øke formuesskattesatsen, og grunnlaget for verdsettelse av aksjer, sekundærboliger, dyrere primærboliger og fritidsboliger øker.

  • Aksjer og driftsmidler økes fra dagens 55 % til 65 % i 2022. På sikt ønsker den nye regjeringen å øke verdsettelsen av aksjer til 80 %
  • Økt verdsettelse av dyre primærboliger gjelder for primærboliger med en omsetningsverdi over kr. 10 mill.
  • Det foreslås og oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 25 %
  • Formuesskatten foreslås økt med 0,1 prosentenheter til 0,95 %

Kraftig skjerping av marginalskatt på aksjeinntekt - utbytte

Regjeringen foreslår økning av justeringssatsen for utbytte. Dette gjøres ved å øke oppjusteringsfaktoren fra 1,44 til 1,6. Dette medfører at marginal skattesats på aksjeinntekt øker fra 31,68 % til 35,2 %, og marginalskattesatsen på utbytte vil da havne på rett under 50 %.

Hva betyr dette

Vi har fått flere spørsmål fra klienter om det vil være gunstig å ta utbytte nå, før de nye satsene eventuelt vil tre i kraft. Hvis man vurderer det, må man også vurdere hvilken effekt dette vil få på formuen siden formuesverdien på aksjer tar utgangspunkt i verdiene 01.01 i inntektsåret. Noe av besparelsen på utbytteskatten vil derfor kunne forsvinne i økt formueskatt.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Register over reelle rettighetshavere

24 november 2021

Reglene går i korthet ut på at alle norske foretak som driver virksomhet eller er registrert i Norge må innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Når Brønnøysundregistrene får på plass en teknisk løsning for registrering, skal alle opplysningene om reelle rettighetshavere registreres der, men inntil videre må de registreringspliktige opprette sitt eget interne register.

Halv skatt før jul

09 november 2021

Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

07 november 2021

Årsoppgjøret nærmer seg, og det er mange ting som skal forberedes og komme på plass til rett tid. I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen får du 24 tips for å forberede seg best mulig til årsoppgjøret 2021.