Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger.

Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

Reiseavtaler i Staten, som også gjelder for privat næringsliv gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31.12.2024. Her fastsettes blant annet satser for kilometergodtgjørelse og reiser i utlandet.

En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

For de som sender inn skattemelding for aksjeselskap er det verdt å merke seg at skjemaet RF-1359 blir pliktig for alle finansielle inntekter, ikke bare de som er skattepliktige. I skattemeldingen for aksjeselskaper skal man nå opplyse om man har mottatt offentlig støtte i form av skattefunn, redusert arbeidsgiveravgift, el-bil fordeler blant annet.

Link til nyhetsbrevet finner du her

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.