Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger.

Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

Reiseavtaler i Staten, som også gjelder for privat næringsliv gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31.12.2024. Her fastsettes blant annet satser for kilometergodtgjørelse og reiser i utlandet.

En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

For de som sender inn skattemelding for aksjeselskap er det verdt å merke seg at skjemaet RF-1359 blir pliktig for alle finansielle inntekter, ikke bare de som er skattepliktige. I skattemeldingen for aksjeselskaper skal man nå opplyse om man har mottatt offentlig støtte i form av skattefunn, redusert arbeidsgiveravgift, el-bil fordeler blant annet.

Link til nyhetsbrevet finner du her

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/22

21 juni 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen tar denne gang for seg reglene for momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester og virksomheters mulighet til å søke om SkatteFUNN-midler. Søknadsfrister er for begge satt til 1. september, med noen unntak så det kan være lurt å starte prosessene nå før sommerferien.

Dette bør reguleres i aksjonæravtalen

15 juni 2022

Når et selskap har flere aksjonærer, anbefaler vi alltid at det tegnes en aksjonæravtale. Dette ivaretar både selskapets og aksjonærenes interesser, og reduserer sannsynligheten for at det vil oppstå konflikter på sikt.

Rådgivning rundt SkatteFUNN

01 juni 2022

Revisorkollegiet kan bistå bedrifter som har fått godkjent finansiering gjennom SkatteFUNN. Vi hjelper dere med å få oversikt over hvilken dokumentasjon som kreves, og godkjenner kostnadene knyttet til prosjektet.