Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om nye reiseavtaler og gjeninnførte støtteordninger.

Nyheter fra Revisorforeningen nr 2/22

Reiseavtaler i Staten, som også gjelder for privat næringsliv gjelder fra og med 1. januar 2022 og til og med 31.12.2024. Her fastsettes blant annet satser for kilometergodtgjørelse og reiser i utlandet.

En rekke av støtteordningene for å møte pandemien er forlenget og det er blitt innført en ny lønnsstøtteordning.

For de som sender inn skattemelding for aksjeselskap er det verdt å merke seg at skjemaet RF-1359 blir pliktig for alle finansielle inntekter, ikke bare de som er skattepliktige. I skattemeldingen for aksjeselskaper skal man nå opplyse om man har mottatt offentlig støtte i form av skattefunn, redusert arbeidsgiveravgift, el-bil fordeler blant annet.

Link til nyhetsbrevet finner du her

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link