Regjeringen har kommet med lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Regjeringen presenterte i forrige uke, med oppdatering gjennom helgen, sitt opplegg for en ny lønnsstøtteording som skal gi koronarammede bedrifter bedre mulighet til å beholde ansatt i jobb i stedet for å permittere. Det forventes at søknader kan sendes inn i februar og at utbetalingene kan komme rett i etterkant av innsendt søknad.

Det er i første omgang mulig å søke om tilskudd til lønn for desember 2021 og januar 2022. Forlengelse vil bli vurdert ut fra hvordan koronasituasjonene utvikler seg.

Regjeringen har kommet med lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Hovedpunkter i ordningen

Lønnsstøtten settes til maks kr. 40 000,- i måneden per ansatt, begrenset til maks 80 % av ansattes bruttolønn.

For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 %. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til kr. 4 000,- i måneden per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 %, er støttebeløpet null.

  • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere, eventuelt oktober og november 2021 med en avkortning på 20 %.
  • Bedrifter kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte pr. måned. Grensen gjelder også for konsern.
  • Støtte kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.
  • Man kan ikke motta lønnsstøtte dersom man mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene.

Bedriften kan selv velge om de ønsker å benytte seg av permitteringer eller lønnsstøtte. De ansatte må ha vært i aktivt arbeid i hele tilskuddsmåneden, og det kan ikke være iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 23. desember.

Det er en forutsetning for lønnsstøtten at foretaket har vært direkte eller indirekte er berørt av nasjonale lovpålagte begrensinger, som antall begrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller lignende.

Bekreftelse av oppgaven

På samme måte som i den generelle kompensasjonsordningen for næringslovet, må søknaden være bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører før den kan sendes inn.

Ordningen er formelt ikke vedtatt og det kan komme endringer.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.