Nyhetsbrev 220921 Skattefrie gaver

Skattefrie gaver

Fordel i form av gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte og gjelder uavhengig av om gaven gis direkte fra arbeidsgiver, eller fra en tredjepart, så lenge mottakeren får gaven som følge av et arbeidsforhold. Det er imidlertid noen unntak som gir skattefritak og de kan det være greit å være klar over.

Skattefrie gaver

Det har tidligere vært et krav om at gaver må gis som en generell ordning i bedriften for at skattefritaket skal gjelde. Dette er opphevet fra 2021 for gaver innenfor beløpsgrensen på kr. 5 000,- og gir noen nye muligheter for å benytte skattefritaket.

EKOM – fri telefoni og internett

Gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil kr. 5 000,- per år regnes derfor ikke som skattepliktig inntekt, når gaven består av annet enn pengebeløp selv om gaven ikke gis til alle i bedriften.

Et eksempel på gave som faller inn under skattefritaksgrensen på kr. 5 000,-, er fri EKOM verdsatt til kr. 4 392,-. Gjenstående beløp opp til grensen på kr. 5 000,-, kan benyttes til andre gaver.

Selv om man velger å behandle fri telefon som en gave, må arbeidsgiver fortsatt sørge for riktig regnskapsmessig behandling av fakturaen, herunder å skille ut eventuelle innholdstjenester og behandle disse riktig. Fri telefon gitt etter gavereglene bør føres som gave til ansatte, fradragsberettiget

Gavereglene kan også benyttes i forbindelse med den ansattes fordel av fri bil, fri bolig, rentefordel med videre. Slike skattefrie gaver er uten arbeidsgiveravgift og skal ikke lønns-innberettes.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.