Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert MVA-melding. Meldingen er basert på de 31 MVA kodene i SAF-T regnskapet, og antallet poster øker fra 19 til 31. Hovedformålet med ny MVA-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene.

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Den nye meldingen skal gjelde for både 2-månedlige terminer, kortere terminer og års terminer. Frister for levering av den nye meldingen og innbetaling av merverdiavgift skal være de samme som i dag.

Velger dere å levere MVA-meldingen direkte fra eget fagsystem må det kartlegges om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet. En forutsetning for denne leveringsmetoden er at MVA-kodene fra regnskapssystemet er klassifisert mot MVA-kodene i SAF-T regnskap. Innsending av ny digital MVA-melding fra regnskapssystemet skjer med en API-løsning, og rapporteringen skjer direkte fra regnskapssystemet til en integrert ID-porten- og Altinn-løsning.

Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

I den nye mva-meldingen vil det være mulig å gi merknader både samlet og per linje ved behov.

Er dere usikre på om regnskapssystemet er tilrettelagt for SAF-T rapportering, anbefaler vi å ta kontakt med systemleverandøren.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.