Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert MVA-melding. Meldingen er basert på de 31 MVA kodene i SAF-T regnskapet, og antallet poster øker fra 19 til 31. Hovedformålet med ny MVA-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene.

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Den nye meldingen skal gjelde for både 2-månedlige terminer, kortere terminer og års terminer. Frister for levering av den nye meldingen og innbetaling av merverdiavgift skal være de samme som i dag.

Velger dere å levere MVA-meldingen direkte fra eget fagsystem må det kartlegges om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet. En forutsetning for denne leveringsmetoden er at MVA-kodene fra regnskapssystemet er klassifisert mot MVA-kodene i SAF-T regnskap. Innsending av ny digital MVA-melding fra regnskapssystemet skjer med en API-løsning, og rapporteringen skjer direkte fra regnskapssystemet til en integrert ID-porten- og Altinn-løsning.

Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

I den nye mva-meldingen vil det være mulig å gi merknader både samlet og per linje ved behov.

Er dere usikre på om regnskapssystemet er tilrettelagt for SAF-T rapportering, anbefaler vi å ta kontakt med systemleverandøren.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

19 januar 2022

Regjeringen gjeninnfører nå ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatter og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Det foreslås samtidig og reduserer forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 %.

Sammenstillingsoppgaven

17 januar 2022

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2021 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2022.