Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 blir det innført en ny og mer detaljert MVA-melding. Meldingen er basert på de 31 MVA kodene i SAF-T regnskapet, og antallet poster øker fra 19 til 31. Hovedformålet med ny MVA-melding er å forenkle overføringen av informasjon fra regnskapssystemet til avgiftsmyndighetene.

Ny MVA-melding fra 1. januar 2022

Den nye meldingen skal gjelde for både 2-månedlige terminer, kortere terminer og års terminer. Frister for levering av den nye meldingen og innbetaling av merverdiavgift skal være de samme som i dag.

Velger dere å levere MVA-meldingen direkte fra eget fagsystem må det kartlegges om det er behov for endringer i det tekniske grensesnittet. En forutsetning for denne leveringsmetoden er at MVA-kodene fra regnskapssystemet er klassifisert mot MVA-kodene i SAF-T regnskap. Innsending av ny digital MVA-melding fra regnskapssystemet skjer med en API-løsning, og rapporteringen skjer direkte fra regnskapssystemet til en integrert ID-porten- og Altinn-løsning.

Mindre virksomheter som ikke benytter regnskapssystem eller fellesregistrerte virksomheter med konsolideringsbehov, vil kunne sende inn den nye mva-meldingen gjennom Skatteetatens digitale løsning på Skatteetaten.no.

I den nye mva-meldingen vil det være mulig å gi merknader både samlet og per linje ved behov.

Er dere usikre på om regnskapssystemet er tilrettelagt for SAF-T rapportering, anbefaler vi å ta kontakt med systemleverandøren.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Register over reelle rettighetshavere

24 november 2021

Reglene går i korthet ut på at alle norske foretak som driver virksomhet eller er registrert i Norge må innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Når Brønnøysundregistrene får på plass en teknisk løsning for registrering, skal alle opplysningene om reelle rettighetshavere registreres der, men inntil videre må de registreringspliktige opprette sitt eget interne register.

Støre-regjeringens budsjettforslag

12 november 2021

I tilleggsproposisjonene til statsbudsjettet foreslår den nye Støre-regjeringen en rekke skatteendringer i statsbudsjettet for 2022. Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinster) og formue, samtidig som noen fradrag økes og det gjøres noen justeringer i trygdeavgift og trinnskatt.

Halv skatt før jul

09 november 2021

Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?