Nyhetsbrev 290921 Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren skal endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Dette kan medføre noen praktiske utfordringer.

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Oppdatering i bedriftens ERP-system

Det er viktig å passe på at systemene oppdateres med riktige satser. Dersom det faktureres med 6 % mva for leveranser etter 30. september, vil det betyr at det beregnes for lite mva. Dette vil medføre etterberegning og eventuelt tilleggsavgift for tjenesteyteren.

Det vil være merverdiavgiftssatsen på leveringstidspunktet som skal benyttes i salgsdokumentet. Det betyr at tjenester med lav sats som faktureres i dag, men som leveres etter 30. september, skal faktureres med 12 % mva

MVA-meldingen for 5. termin.

Når satsen endres midt i 5. termin betyr dette en utfordring med hensyn til rapportering av to ulike mva-satser i post 5. Skatteetaten opplyser at avgiftsbeløpet må legges inn manuelt, og at det vil kommen en feilmelding i post 5 som følge av at avgiftsbeløpet ikke vil stemme med grunnlaget. Dette løses ved å legge inn en forklaring i mva-meldingens kommentarfelt.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 2/23

15 februar 2023

I andre utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese om blant annet sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift. Les nyhetsbrevet her.