Nyhetsbrev 290921 Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren skal endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Dette kan medføre noen praktiske utfordringer.

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Oppdatering i bedriftens ERP-system

Det er viktig å passe på at systemene oppdateres med riktige satser. Dersom det faktureres med 6 % mva for leveranser etter 30. september, vil det betyr at det beregnes for lite mva. Dette vil medføre etterberegning og eventuelt tilleggsavgift for tjenesteyteren.

Det vil være merverdiavgiftssatsen på leveringstidspunktet som skal benyttes i salgsdokumentet. Det betyr at tjenester med lav sats som faktureres i dag, men som leveres etter 30. september, skal faktureres med 12 % mva

MVA-meldingen for 5. termin.

Når satsen endres midt i 5. termin betyr dette en utfordring med hensyn til rapportering av to ulike mva-satser i post 5. Skatteetaten opplyser at avgiftsbeløpet må legges inn manuelt, og at det vil kommen en feilmelding i post 5 som følge av at avgiftsbeløpet ikke vil stemme med grunnlaget. Dette løses ved å legge inn en forklaring i mva-meldingens kommentarfelt.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

13 oktober 2021

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen omhandles forslag til statsbudsjett for 2022 hvor det blant annet foreslås lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere.

Skattefrie gaver

22 september 2021

Fordel i form av gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte og gjelder uavhengig av om gaven gis direkte fra arbeidsgiver, eller fra en tredjepart, så lenge mottakeren får gaven som følge av et arbeidsforhold.

La revisoren bistå ved fisjon og fusjon

20 september 2021

En fusjon eller en fisjon kan oppleves som kompleks eller sårbar. For å lette alt fra forhandlinger til gjennomføring, kan revisoren din være en god samarbeidspartner.