Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 1/23

I denne utgaven av nyhetsbrevet fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

Det er innført en rekke midlertidige støtteordninger for å håndtere de rekordhøye strømprisene, og regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.