Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 1/23

I denne utgaven av nyhetsbrevet fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

Det er innført en rekke midlertidige støtteordninger for å håndtere de rekordhøye strømprisene, og regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Dette må du vite om åpenhetsloven

01 desember 2022

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Her går vi gjennom hvilke virksomheter som omfattes av loven, hvilke plikter loven medfører og hvordan din bedrift kan gå frem for å etterleve disse.