Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 1/24

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 1/24

Revisorforeningen er ute med årets første nyhetsbrev som blant annet informerer om viktige skatte- og avgiftsendringer i 2024.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 1/24

Blant annet omtales:

  • Skattesatser på inntekt og formue
  • Arbeidsgiveravgift og den såkalte «kompetanseskatten» på 5 % ekstra på lønnsinntekter over kr. 750 000,-
  • Fradrag for pendler og avskrivninger
  • Endringer i særavtalen for reiser når det gjelder sats for bilgodtgjørelse og diett

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.