Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 10/22

I denne utgaven av nyhetsbrevet fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

Det er innført en rekke midlertidige støtteordninger for å håndtere de rekordhøye strømprisene, og regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen.

Dette må du vite om åpenhetsloven

01 desember 2022

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Her går vi gjennom hvilke virksomheter som omfattes av loven, hvilke plikter loven medfører og hvordan din bedrift kan gå frem for å etterleve disse.