Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 10/22

I denne utgaven av nyhetsbrevet fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om skatte- og avgiftsendringene som vil gjelde fra 2023.

Det er innført en rekke midlertidige støtteordninger for å håndtere de rekordhøye strømprisene, og regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer for å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i bygge- og anleggsnæringen samt renholdsbransjen.