Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 2/23

I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene. Det er nå enighet om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands som gjelder for 2023.

Vurdering av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan nå bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Dette kan få betydning for muligheten til å få skattefunn-midler, andre skattefordeler og også differensiert arbeidsgiveravgift.

En ny dom fra Høyesterett slår fast at også innleid arbeidskraft ved oppføring av eiendom i egen regi vil medføre krav om beregning av uttaksmerverdiavgift.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.