Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 2/23

I årets andre nyhetsbrev fra Revisorforeningen kan du blant annet lese om endringer i reiseavtalene. Det er nå enighet om nye satser i reiseavtalene innenlands og utenlands som gjelder for 2023.

Vurdering av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan nå bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Dette kan få betydning for muligheten til å få skattefunn-midler, andre skattefordeler og også differensiert arbeidsgiveravgift.

En ny dom fra Høyesterett slår fast at også innleid arbeidskraft ved oppføring av eiendom i egen regi vil medføre krav om beregning av uttaksmerverdiavgift.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.