Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

I årets tredje nyhetsbrev fra Revisorforeningen kan du lese om reglene som gjelder for generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, endringer i innleie og Forbrukertilsynet har publisert en veiledning rundt åpenhetsloven. 

Alle aksjeselskap må avholde generalforsamling for å blant annet godkjenne årsregnskapet, men hvordan og når kan variere. I årets tredje nyhetsbrev fra Revisorforeningen omtales reglene for når og hvordan generalforsamling i et aksjeselskap kan gjennomføres.

Av nyheter kan nevnes økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai og endring i reglene for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april.

Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelse etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Åpenhetsloven gjelder for alle selskaper som ikke er små. Frist for å publisere redegjørelsen er innen 30 juni i år.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.