Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

I årets tredje nyhetsbrev fra Revisorforeningen kan du lese om reglene som gjelder for generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, endringer i innleie og Forbrukertilsynet har publisert en veiledning rundt åpenhetsloven. 

Alle aksjeselskap må avholde generalforsamling for å blant annet godkjenne årsregnskapet, men hvordan og når kan variere. I årets tredje nyhetsbrev fra Revisorforeningen omtales reglene for når og hvordan generalforsamling i et aksjeselskap kan gjennomføres.

Av nyheter kan nevnes økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai og endring i reglene for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april.

Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelse etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Åpenhetsloven gjelder for alle selskaper som ikke er små. Frist for å publisere redegjørelsen er innen 30 juni i år.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 2/23

15 februar 2023

I andre utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese om blant annet sykmelding etter e-konsultasjon, reiseavtaler 2023 og uttaksmerverdiavgift. Les nyhetsbrevet her.