Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

I årets tredje nyhetsbrev fra Revisorforeningen kan du lese om reglene som gjelder for generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, endringer i innleie og Forbrukertilsynet har publisert en veiledning rundt åpenhetsloven. 

Alle aksjeselskap må avholde generalforsamling for å blant annet godkjenne årsregnskapet, men hvordan og når kan variere. I årets tredje nyhetsbrev fra Revisorforeningen omtales reglene for når og hvordan generalforsamling i et aksjeselskap kan gjennomføres.

Av nyheter kan nevnes økte terskelverdier for revisjonsplikt fra 1. mai og endring i reglene for innleie fra bemanningsforetak fra 1. april.

Forbrukertilsynet har publisert nærmere veiledning om redegjørelse etter åpenhetsloven, og belyst flere spørsmål om hvordan lovkravene er å forstå. Åpenhetsloven gjelder for alle selskaper som ikke er små. Frist for å publisere redegjørelsen er innen 30 juni i år.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.