Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 4/22

Det er tid for skattemeldingen og i denne utgaven av Nytt fra revisor får du noen nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2021.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 4/22

Nyhetsbrevet tar for seg skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister og hva det er viktig å sjekke for å være sikker på at opplysningene er riktige slik at man ikke betaler for mye skatt. Vanlige feil som går igjen ved levering av skattemeldingen omtales også. Frist for levering av skattemelding er 30. april.

Skattemeldingen for personlig næringsdrivende og for selskaper skal leveres innen 31. mai, men med mulighet for å søke om utsettelse til 30. juni. Mer nyttig informasjon finner dere i nyhetsbrevet.

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.