Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 4/23

Lønnstakere, pensjonister, personlige næringsdrivende og selskaper må levere skattemelding. I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen får du nyttige tips og råd om levering av skattemeldingen for 2022. 

Frister, vanlige feil, mulighet for utsettelse og hva du gjør hvis det er feil i skatteoppgjøret er temaer som beskrives. 

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.