Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 4/24

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 4/24

Fristen for å levere skattemeldingen for 2023 nærmer seg for både lønnstakere, personlig næringsdrivende og selskaper.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 4/24

I dette nyhetsbrevet fra revisorforeningen kan du lese om hvilke frister som gjelder, hva du må være oppmerksom på før du leverer skattemeldingen og hvilke feil som går igjen i de innsendte skattemeldingene.

Hvis skattemeldingen ikke levers innen fristen kan man bli ilagt tvangsmulkt og det kan ilegges tilleggsskatt hvis det gis uriktige eller ufullstendige opplysninger.

Link til nyhetsbrevet finner du her

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.