Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22
Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Andre nyheter som omhandles er:
  • Arbeidsgivers rett til trekk i tips penger til ansatte reduseres
  • Nye regler for hjemmekontor
  • Frister for kompensasjonsordning 4
  • Sikkerhetsventil for næringseiendom
Det kan også være verdt å merke seg finansdepartementets høringsutkast om særregler for skattelegging av privat konsum i selskap. Den skattepliktige fordelen som disposisjonsretten over boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter utgjør, ønskes fastsatt sjablongmessig, og det foreslås at sjablongene sette høyt slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Revisorforeningens nyhetsbrev kan du lese i sin helhet her.

Ta gjerne kontakt med oss i Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.