Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22
Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Andre nyheter som omhandles er:
  • Arbeidsgivers rett til trekk i tips penger til ansatte reduseres
  • Nye regler for hjemmekontor
  • Frister for kompensasjonsordning 4
  • Sikkerhetsventil for næringseiendom
Det kan også være verdt å merke seg finansdepartementets høringsutkast om særregler for skattelegging av privat konsum i selskap. Den skattepliktige fordelen som disposisjonsretten over boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter utgjør, ønskes fastsatt sjablongmessig, og det foreslås at sjablongene sette høyt slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Revisorforeningens nyhetsbrev kan du lese i sin helhet her.

Ta gjerne kontakt med oss i Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/22

21 juni 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen tar denne gang for seg reglene for momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester og virksomheters mulighet til å søke om SkatteFUNN-midler. Søknadsfrister er for begge satt til 1. september, med noen unntak så det kan være lurt å starte prosessene nå før sommerferien.

Dette bør reguleres i aksjonæravtalen

15 juni 2022

Når et selskap har flere aksjonærer, anbefaler vi alltid at det tegnes en aksjonæravtale. Dette ivaretar både selskapets og aksjonærenes interesser, og reduserer sannsynligheten for at det vil oppstå konflikter på sikt.

Rådgivning rundt SkatteFUNN

01 juni 2022

Revisorkollegiet kan bistå bedrifter som har fått godkjent finansiering gjennom SkatteFUNN. Vi hjelper dere med å få oversikt over hvilken dokumentasjon som kreves, og godkjenner kostnadene knyttet til prosjektet.