Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22
Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Andre nyheter som omhandles er:
  • Arbeidsgivers rett til trekk i tips penger til ansatte reduseres
  • Nye regler for hjemmekontor
  • Frister for kompensasjonsordning 4
  • Sikkerhetsventil for næringseiendom
Det kan også være verdt å merke seg finansdepartementets høringsutkast om særregler for skattelegging av privat konsum i selskap. Den skattepliktige fordelen som disposisjonsretten over boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter utgjør, ønskes fastsatt sjablongmessig, og det foreslås at sjablongene sette høyt slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum.

Revisorforeningens nyhetsbrev kan du lese i sin helhet her.

Ta gjerne kontakt med oss i Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.