Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/23

I denne utgaven av «Nytt fra revisor» tar Revisorforeningen for seg revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024, men med noen endringer fra september 2023.

Andre aktuelle saker omhandler regler for feriepenger, forbud for arbeidsgiver å gjøre trekk i arbeidstakernes tips, økte terskelverdier for revisjonsplikt blant annet.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.