Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/23

I denne utgaven av «Nytt fra revisor» tar Revisorforeningen for seg revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås blant annet skattelette for pensjonister og økt kostgodtgjørelse for pendlere og langtransportsjåfører. Strømstøtten forlenges ut 2024, men med noen endringer fra september 2023.

Andre aktuelle saker omhandler regler for feriepenger, forbud for arbeidsgiver å gjøre trekk i arbeidstakernes tips, økte terskelverdier for revisjonsplikt blant annet.

Link til nyhetsbrevet finner du her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.