Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

Andre aktuelle saker det kan være nyttig å få med seg er:

  • Høringsforslag om å oppheve kravet til skattetrekkskonto og isteden betale skattetrekk sammen med lønnsutbetalingen
  • Noen viktige endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer nye forpliktelser for arbeidsgiver

Link til nyhetsbrevet finner du her

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.