Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/22

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen tar denne gang for seg reglene for momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester og virksomheters mulighet til å søke om SkatteFUNN-midler.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/22

Søknadsfrister er for begge satt til 1. september, med noen unntak så det kan være lurt å starte prosessene nå før sommerferien.

Revisorforeningens nyhetsbrev kan du lese i sin helhet her.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.