Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 7/23

Det nærmer seg årsoppgjør og det er mange ting som skal forberedes og komme på plass. God planlegging og forberedelse er viktig og i Nytt fra revisor denne gangen er det listet opp 30 gode tips for årsoppgjøret. Blant annet,

· Planlegging og organisering av arbeidet
· Viktige frister
· Avstemming av lønn
· Forberedelse og gjennomføring av varetelling
· Dokumentasjon av balansen

Link til nyhetsbrevet finner du her

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/23

07 september 2023

I denne utgaven av Nytt fra revisor tar Revisorforeningen for seg noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år.