Nyhetsbrev fra Revisorforeningen nr 1/22

I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om skatte- og avgiftsendringer i 2022 og viktige datoer og frister fra skatteetaten.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen nr 1/22

I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om skatte- og avgiftsendringer i 2022 og viktige datoer og frister fra skatteetaten.

De forskjellige lønnsstøtteordningene og kompensasjonsordningene for næringslivet blir omtalt, herunder hvilke justeringer som er gjort i ordningene og regler for kompensasjon for tapt varelager.

Nytt for året er innføring av straff i form av bot eller fengsel for lønnstyveri og manglende tjenestepensjon for å sikre ansattes rettigheter.

I tillegg omtales en rekke andre endringer i satser og regelverk det kan være fint og få med seg.

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

19 januar 2022

Regjeringen gjeninnfører nå ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatter og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Det foreslås samtidig og reduserer forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 %.

Sammenstillingsoppgaven

17 januar 2022

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2021 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2022.