Nyhetsbrev fra Revisorforeningen nr 1/22

I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om skatte- og avgiftsendringer i 2022 og viktige datoer og frister fra skatteetaten.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen nr 1/22

I årets første nyhetsbrev fra Revisorforeningen informeres det om skatte- og avgiftsendringer i 2022 og viktige datoer og frister fra skatteetaten.

De forskjellige lønnsstøtteordningene og kompensasjonsordningene for næringslivet blir omtalt, herunder hvilke justeringer som er gjort i ordningene og regler for kompensasjon for tapt varelager.

Nytt for året er innføring av straff i form av bot eller fengsel for lønnstyveri og manglende tjenestepensjon for å sikre ansattes rettigheter.

I tillegg omtales en rekke andre endringer i satser og regelverk det kan være fint og få med seg.

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.