Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen omhandles forslag til statsbudsjett for 2022 hvor det blant annet foreslås lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Statsbudsjettet 2022

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Viktig å vite om styreansvar

29 juni 2022

Rollen som styremedlem er viktig og kan være både spennende og givende. Samtidig er det viktig å være bevisst på ansvaret og den eventuelle risikoen som følger med vervet.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/22

21 juni 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen tar denne gang for seg reglene for momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester og virksomheters mulighet til å søke om SkatteFUNN-midler. Søknadsfrister er for begge satt til 1. september, med noen unntak så det kan være lurt å starte prosessene nå før sommerferien.

Dette bør reguleres i aksjonæravtalen

15 juni 2022

Når et selskap har flere aksjonærer, anbefaler vi alltid at det tegnes en aksjonæravtale. Dette ivaretar både selskapets og aksjonærenes interesser, og reduserer sannsynligheten for at det vil oppstå konflikter på sikt.