Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen omhandles forslag til statsbudsjett for 2022 hvor det blant annet foreslås lettelser i inntekts- og formuesskatten, jobbfradrag for unge, redusert elavgift og gunstigere reisefradrag for pendlere.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Statsbudsjettet 2022

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Statsbudsjettet 2022

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

29 september 2021

Den midlertidige lave satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren skal endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Dette kan medføre noen praktiske utfordringer.

Skattefrie gaver

22 september 2021

Fordel i form av gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte og gjelder uavhengig av om gaven gis direkte fra arbeidsgiver, eller fra en tredjepart, så lenge mottakeren får gaven som følge av et arbeidsforhold.

La revisoren bistå ved fisjon og fusjon

20 september 2021

En fusjon eller en fisjon kan oppleves som kompleks eller sårbar. For å lette alt fra forhandlinger til gjennomføring, kan revisoren din være en god samarbeidspartner.