Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Årsoppgjøret nærmer seg, og det er mange ting som skal forberedes og komme på plass til rett tid.

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen får du 24 tips for å forberede seg best mulig til årsoppgjøret 2021.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Tips til årsoppgjøret


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

19 januar 2022

Regjeringen gjeninnfører nå ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatter og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Det foreslås samtidig og reduserer forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 %.

Sammenstillingsoppgaven

17 januar 2022

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2021 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2022.