Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Årsoppgjøret nærmer seg, og det er mange ting som skal forberedes og komme på plass til rett tid.

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen får du 24 tips for å forberede seg best mulig til årsoppgjøret 2021.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Tips til årsoppgjøret


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Register over reelle rettighetshavere

24 november 2021

Reglene går i korthet ut på at alle norske foretak som driver virksomhet eller er registrert i Norge må innhente og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere. Når Brønnøysundregistrene får på plass en teknisk løsning for registrering, skal alle opplysningene om reelle rettighetshavere registreres der, men inntil videre må de registreringspliktige opprette sitt eget interne register.

Støre-regjeringens budsjettforslag

12 november 2021

I tilleggsproposisjonene til statsbudsjettet foreslår den nye Støre-regjeringen en rekke skatteendringer i statsbudsjettet for 2022. Forslaget innebærer økt skatt på aksjeinntekter (utbytte og gevinster) og formue, samtidig som noen fradrag økes og det gjøres noen justeringer i trygdeavgift og trinnskatt.

Halv skatt før jul

09 november 2021

Det er snart jul og mange gleder seg til utbetaling av lønn med halv skatt. Men, når kan lønnen utbetales med halv skatt, og hvilken lønn kan man trekke halv skatt av?