Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Årsoppgjøret nærmer seg, og det er mange ting som skal forberedes og komme på plass til rett tid.

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen får du 24 tips for å forberede seg best mulig til årsoppgjøret 2021.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen - Tips til årsoppgjøret

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Tips til årsoppgjøret


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.