Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/23

I denne utgaven av Nytt fra revisor tar Revisorforeningen for seg noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Blant annet gjelder dette:

  • Økte satser ved overnatting
  • Økt pensjonsskattefradrag
  • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
  • Adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon
  • Strengere krav for låneformidling

Styrearbeid, nye pensjonsregler for dem med særaldersgrenser, og strid om forbud mot innleie av arbeidskraft er også emner som omhandles i nyhetsbrevet.

Link til nyhetsbrevet finner du her

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.