Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 6/23

I denne utgaven av Nytt fra revisor tar Revisorforeningen for seg noen regelendringer og nyheter som påvirker både arbeidsgivere og arbeidstakere. De fleste endringene gjelder fra 1. juli i år. Blant annet gjelder dette:

  • Økte satser ved overnatting
  • Økt pensjonsskattefradrag
  • Forsinkelsesrente og standardkompensasjon
  • Adgang til å sykmelde etter e-konsultasjon
  • Strengere krav for låneformidling

Styrearbeid, nye pensjonsregler for dem med særaldersgrenser, og strid om forbud mot innleie av arbeidskraft er også emner som omhandles i nyhetsbrevet.

Link til nyhetsbrevet finner du her

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.