Krisepakke på 10,147 millioner til Drammens næringsliv

Krisepakke på 10,147 millioner til Drammens næringsliv

Hovedhensikten med ordningen er å tildele virksomheter som direkte eller indirekte er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak, her under bedrifter som faller utenfor andre, tilrettelagte kompensasjonsordninger.
 
Drammen kommune har mottatt 10,147 millioner kroner fra Staten til fordeling til lokalt næringsliv.

Krisepakke på 10,147 millioner til Drammens næringsliv

Følgende retningslinjer legges til grunn for å kunne søke
 

  • Virksomheter som har vært pålagt å stenge/stoppe drift i hele eller deler av perioden mars og april 2021, og som kan sannsynliggjøre at tap har direkte sammenheng med smitteverntiltak.
  • Virksomheter innenfor servering, overnatting, turoperatører/reiseliv, event og trening/ aktivitetssenter skal prioriteres i denne ordningen.
  • Virksomheter som i perioden har hatt et netto omsetningstap på minimum 30 %.
  • Virksomheter som kan sannsynliggjøre at en kompensasjon vil bidra til å opprettholde drift og arbeidsplasser
  • Virksomheter som kan bekrefte at det ikke er forventet konkurs og at det er grunnlag for fortsatt drift i virksomheten i overskuelig tid.

 
Søknadsfristen er 24. mai 2021


Mer informasjon om tilskudd finner du ved å benytte linken nedenfor:

Les mer

Dette må du vite om åpenhetsloven

01 desember 2022

1. juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Her går vi gjennom hvilke virksomheter som omfattes av loven, hvilke plikter loven medfører og hvordan din bedrift kan gå frem for å etterleve disse.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 9/22

17 november 2022

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen tar denne gang for seg hva du som regnskapspliktig bør forberede og ha på plass før årsoppgjøret.