Nyhetsbrev nr 10 fra Revisorforeningen - Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Revisorforeningen har i dette nyhetsbrevet tatt for seg hvordan skatter og avgifter blir i 2022 og   endringer i koronatiltak rettet mot næringslivet som blant annet omfatter kompensasjonsordninger, midlertidige regler for dagpenger og omsorgspermisjon.

Nyhetsbrev nr 10 fra Revisorforeningen - Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.