Nyhetsbrev nr 10 fra Revisorforeningen - Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Revisorforeningen har i dette nyhetsbrevet tatt for seg hvordan skatter og avgifter blir i 2022 og   endringer i koronatiltak rettet mot næringslivet som blant annet omfatter kompensasjonsordninger, midlertidige regler for dagpenger og omsorgspermisjon.

Nyhetsbrev nr 10 fra Revisorforeningen - Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Utsatt frist for betaling av skatter og avgifter

19 januar 2022

Regjeringen gjeninnfører nå ordningen med forenklet søknad om utsatt betaling av skatter og avgifter for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Det foreslås samtidig og reduserer forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 %.

Sammenstillingsoppgaven

17 januar 2022

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2021 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2022.