Nyhetsbrev nr 10 fra Revisorforeningen - Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Revisorforeningen har i dette nyhetsbrevet tatt for seg hvordan skatter og avgifter blir i 2022 og   endringer i koronatiltak rettet mot næringslivet som blant annet omfatter kompensasjonsordninger, midlertidige regler for dagpenger og omsorgspermisjon.

Nyhetsbrev nr 10 fra Revisorforeningen - Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Skatter og avgifter 2022 og nye koronatiltak

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.