Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen er hovedfokus Revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt tirsdag 11. mai.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

 

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Andre forslag som omhandles er:

  • Utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 til 31 august.
  • Endringer i den generelle kompensasjonsordningen fra juli 2021
  • En egen karantenekompensasjonsordning – tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
  • Tilskudd for publikumsarrangement – idrettssektoren
  • Utsatt søknadsfrist for tilskudd til publikumsåpne arrangementer
  • Stimuleringsordninger for kulturlivet

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link