Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen er hovedfokus Revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt tirsdag 11. mai.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

 

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Andre forslag som omhandles er:

  • Utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 til 31 august.
  • Endringer i den generelle kompensasjonsordningen fra juli 2021
  • En egen karantenekompensasjonsordning – tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
  • Tilskudd for publikumsarrangement – idrettssektoren
  • Utsatt søknadsfrist for tilskudd til publikumsåpne arrangementer
  • Stimuleringsordninger for kulturlivet

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.