Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen er hovedfokus Revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt tirsdag 11. mai.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

 

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Andre forslag som omhandles er:

  • Utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 til 31 august.
  • Endringer i den generelle kompensasjonsordningen fra juli 2021
  • En egen karantenekompensasjonsordning – tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
  • Tilskudd for publikumsarrangement – idrettssektoren
  • Utsatt søknadsfrist for tilskudd til publikumsåpne arrangementer
  • Stimuleringsordninger for kulturlivet

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.