Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen er hovedfokus Revidert nasjonalbudsjett som ble fremlagt tirsdag 11. mai.

I revidert nasjonalbudsjett 2021 foreslås blant annet en ny og gunstigere aksjeopsjonsordning, at lønnsstøtteordningen forlenges ut august, men at det ikke blir innført en arbeidsgiverperiode II ved permitteringer.

 

Nyhetsbrev nr 5 fra Revisorforeningen

Andre forslag som omhandles er:

  • Utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021 til 31 august.
  • Endringer i den generelle kompensasjonsordningen fra juli 2021
  • En egen karantenekompensasjonsordning – tilskudd for merkostnader til innreisekarantene
  • Tilskudd for publikumsarrangement – idrettssektoren
  • Utsatt søknadsfrist for tilskudd til publikumsåpne arrangementer
  • Stimuleringsordninger for kulturlivet

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.