NYHETSBREV NR 6 FRA REVISORFORENINGEN

Nyhetsbrev nr 6 fra Revisorforeningen

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen er hovedfokus på SkatteFUNN-midler og momskompensasjon for frivillige lag og foreninger.

Nyhetsbrev nr 6 fra Revisorforeningen

SkatteFUNN

Alle virksomheter som er skattepliktige i Norge, kan søke om å få dekket en andel av sine forsknings- og utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN-ordningen. Søknader kan sendes gjennom hele året, men kun søknader sendt innen 1. september er garantert å bli behandlet i løpet av samme år.

Nyhetsbrevet tar for seg følgende:

  • Hva virksomheter kan få i støtte
  • Hva som er smart å sjekke før man eventuelt søker
  • Utforming av søknaden
  • Krav til dokumentasjon

Momskompensasjon for frivillige lag og foreninger

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har 1,8 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1 september.

Nyhetsbrevet tar for seg følgende:

  • Hvem som kan søke
  • Hvilke grunnlag man kan søke på
  • Selve søknaden
  • Krav til revisjonsberetning

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.