NYHETSBREV NR 7 FRA REVISORFORENINGEN

NYHETSBREV NR 7 FRA REVISORFORENINGEN

I dette nyhetsbrevet fra Revisorforeningen finner du en oversikt over en del regelendringer som har skjedd i løpet av sommermånedene og som har betydning for mange virksomheter.

NYHETSBREV NR 7 FRA REVISORFORENINGEN

Blant annet omtales:

  • Krav om tilbakebetaling av kompensasjon ved manglende bekreftelse på søknaden
  • Særavtalene for reiser er forlenget ut året
  • Forsinkelsesrente og standard kompensasjon
  • Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
  • Betalingsutsettelse og avdragsordning – koronasituasjonen
  • Kompensasjon for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer
  • Permanente regler for digitale møter

Link til nyhetsbrevet finner du her:

Les mer her


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.