Sammenstillingsoppgaven

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2022 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2023.

Sammenstillingsoppgaven

Denne sammenstillingen skal inneholde:

  • Summen av innrapporterte inntekter (lønn, ytelser og godtgjørelser)
  • feriepengegrunnlag
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansatte nummer eller annet nummer i arbeidsgivers systemer

Sammenstillingen skal sendes den ansatte. Den skal ikke sendes Skatteetaten.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.