Sammenstillingsoppgaven

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2022 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2023.

Sammenstillingsoppgaven

Denne sammenstillingen skal inneholde:

  • Summen av innrapporterte inntekter (lønn, ytelser og godtgjørelser)
  • feriepengegrunnlag
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansatte nummer eller annet nummer i arbeidsgivers systemer

Sammenstillingen skal sendes den ansatte. Den skal ikke sendes Skatteetaten.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 3/23

16 mars 2023

I tredje utgaven av «Nytt fra Revisor» kan du lese mer om generalforsamling, økte terskelverdier for revisjonsplikt, innleie og åpenhetsloven.