Aktuelt

NYTT I A-MELDING FRA JANUAR 2020

Fra januar 2020 er det obligatorisk å bruke organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold.

I Enhetsregisteret er ditt foretak registrert med en hovedenhet. Hovedenheten har fått tildelt et organisasjonsnummer. Det er dette organisasjonsnummeret som skal fremkomme på utgående faktura og som identifiserer foretaket.
 
Hvis du har registrert arbeidstakere har foretaket også fått tildelt en virksomhet/underenhet med et eget organisasjonsnummer. Rapporterer du arbeidsforhold av typen ordinært, maritimt eller frilanser skal du fra 2020 alltid knytte disse til nummeret på virksomheten/underenheten. Hvis foretaket har virksomhet på flere geografiske steder og ansatte knyttet til disse virksomhetene skal foretaket ha et nummer for hver virksomhet/underenhet.

Hva må du gjøre?
Hvis du i a-meldingen bruker organisasjonsnummeret til hovedenheten både for opplysningspliktig og virksomhet/underenhet må du endre dette. Vær i forkant og bruk organisasjonsnummer for virksomhet/underenhet når du sender a-melding med arbeidsforhold allerede for neste måned.

Konsekvenser ved ikke å rette
Fra og med januar 2020 vil du få feilmelding på tilbakemeldingen hvis du bruker organisasjonsnummer for hovedenheten når du rapporterer arbeidsforhold. A-meldingen inneholder da feil eller mangler du må rette opp innen fristen for levering av a-melding for kalendermåneden du har fått feilmeldingen.

Usikker på hvilket organisasjonsnummer du skal bruke for underenheten/virksomheten din?
Dette kan du finne på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Søk på navnet eller det juridiske organisasjonsnummeret til hovedenheten din. Nederst på siden finner du informasjon om tilknyttet underenhet/virksomhet under overskriften "Tilknyttede enheter".

Tvangsmulkt for manglende leverte arbeidsforhold
Det er fortsatt frist for å levere a-melding den 5. hver måned og du kan få tvangsmulkt dersom du ikke leverer korrekt a-melding innen fristen og får denne godkjent.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link